ARTIKLER


Flertal imod forfatningen


Af Redaktionen
3. december 2003

En undersøgelse foretaget af PLS Rambøll for Jyllands-Posten i dagene 18.-19. september, viser, at der er et lille flertal imod den planlagte EU-forfatning.


1023 personer fik spørgsmålet »Skal Danmark tilslutte sig Den europæiske Forfatningstraktat?« 32 procent svarede nej, mens 31 procent svarede ja, og 27 procent svarede ved ikke.


Et flertal var også imod en ophævelse af forsvarsforbeholdet. 42 procent svarede nej, mens 41 procent svarede ja og 17 procent ved ikke.


Derimod var der et flertal for at ophæve forbeholdet over for Euroen. 50 procent var for, mens 42 procent var imod, og 8 procent svarede ved ikke.


En ny afstemning vil dog ikke nødvendigvis give tilhængerne sejr. Da Poul Nyrup i sin tid udskrev afstemningen, var der også flertal for at indføre Euroen.