ARTIKLER


Folkebevægelsen ruster sig til valgåret

Kandidater til EU-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om EU-grundloven er de varme emner på weekendens landsmøde


Af IB ROSLUND
1. december 2003

Over 200 delegerede og gæster er tilmeldt Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde, som foregår i weekenden på Frederiksborg Byskole i Hillerød.


»Det bliver et af de største landsmøder i nyere tid,« siger landssekretær Poul Gerhard Kristiansen og tilføjer, at Folkebevægelsen generelt mærker en stigende opmærksomhed og et voksende medlemstal.


»Der er ingen tvivl om, at den senere tids debat om forslaget til en EU-grundlov og de danske undtagelser giver udbredt interesse for oplysninger om EU. Gamle og nye kræfter melder sig på banen til de nye udfordringer, vi stilles i udsigt.«

 

Klar til offensiv for et nej
»NEJ TIL EU-GRUNDLOV – JA TIL FOLKESTYRE!« står der på de plakater, som Folkebevægelsen har lavet i forbindelse med landsmødet. Og til de fremmødte venter der også en ny folder med forretningsudvalgets »10 grunde til at stemme nej til EU-grundloven« samt en uddelingsavis, hvor bl.a. Frank Dahlgaard, Pernille Frahm, Ivar Nørgaard og Niels Hausgaard udtrykker deres bekymringer ved udsigten til en EU-grundlov.


»Vi vil gøre vores egen særlige indsats, samtidig med at vi arbejder for at skabe det bredest mulige samarbejde for et nej til EU-statens grundlov,« forklarer Poul Gerhard Kristiansen.

Skal vælge 10 flere
Folkebevægelsens liste N fik valgt sine 10 første kandidater på sidste års landsmøde i Aalborg, hvor parlamentsmedlem og professor dr. jur. Ole Krarup genopstiller i selskab med bl.a. Folkebevægelsens talspersoner Ditte Staun og Karina Rohr Sørensen.


I weekenden skal listen have tilføjet 10 yderligere kandidater. Blandt de ialt 20 kandidater skal der derpå vælges tre topkandidater og en rækkefølge for de øvrige 17.


Til de 10 ledige pladser på holdet har 12 personer indtil videre meldt sig klar. Her finder man bl.a. nuværende folketingsmedlem Søren Søndergaard fra Enhedslisten, partiløse Holger Garner og Anne Bundsgaard samt Jean Thierry og Jens Topsøe-Jensen fra De Grønne Demokrater.


»Men der kan principielt foreslås kandidater til liste N helt frem til afstemningen på landsmødet, så listen er langt fra endelig,« oplyser Poul Gerhard Kristiansen.

Musik og træskopriser
Landsmødet bliver også præget af underholdning. Det indledes med et nummer af »Sund Fornuft«, mens bl.a. skuespilleren Flemming Jensen og bandet »Firefly« vil optræde ved festen på landsmødet.


Endelig er der den traditionelle uddeling af træskoprisen, som Folkebevægelsens forretningsudvalg bruger til at belønne EU-kritiske folk, som har stået fast og gjort en værdifuld indsats.


Hvem der får henholdsvis den nationale og den internationale træskopris, vil dog først blive røbet på landsmødet.