ARTIKLER


»Stabilitetspagten er en økonomisk spændetrøje«

Jesper Jespersen er godt tilfreds med, at Tyskland får lov til at have et stort offentligt underskud. Det er til gavn for os, siger han


Af Brigitte Alfter
29. november 2003

Tyskland og Frankrig fik i denne uge lov til at bruge flere offentlige penge end euro-stabilitetspagten tillader. Der har været massiv kritik af denne opblødning af pagten – men den gavner den europæiske økonomi, vurderer flere økonomer.


Det gælder blandt andet Jesper Jespersen, der er professor i økonomi ved Roskilde Universitetscenter.


»Vi er afhængige af den tyske økonomi. Har de problemer, har de omkringliggende lande, deriblandt Danmark, det også,« siger han.

ØMU’en må suspenderes
Dermed deltager Jesper Jespersen ikke i koret af opbragte stemmer, der rejste sig efter, at EU’s finansministre i tirsdags besluttede at lade Tyskland og Frankrig slippe for bøder, selvom deres offentlige underskud fortsat er højere end de 3 procent, som er tilladt efter den stabilitetspagt, der blev vedtaget i 1997. Jesper Jespersen kalder pagten en økonomisk spændetrøje.


»Hvis vi skal have Europa til at fungere, skal vi først have fjernet vækst- og stabilitetspagten og derefter suspendere ØMU’en for en tid, indtil Europa er i gang igen,« siger han.


ØMU’en er simpelthen et for ufleksibelt system. Der vil altid være nogle lande, der er ude af trit, fordi EU-landene økonomisk set er meget lidt integreret.

Pagten ødelægger
Også andre økonomer er utilfredse med stabilitetspagten. Det gælder således Kommissionens formand, Romano Prodi, der for nylig kaldte pagten for »dum«.


Nogle af de små lande gik imod en opblødning af pagten. Men også her er økonomerne kritiske overfor pagten.


Beslutningen om at bløde op på stabilitetspagten hilses eksempelvis velkommen af Helmut Kramer, der er leder af det ansete østrigske økonomiforskningsinstitut WIFO.


Stabilitetspagten kan af økonomiske årsager slet ikke holde – og det skal den heller ikke, for det kan skabe en europæisk lavkonjunktur, siger han ifølge avisen Der Standard.


Han støttes af den tidligere østrigske finansminister, erhvervsmanden Hannes Androsch. Han kritiserer, at Østrig stemte imod opblødningen. Stabilitetspagten har ført til rekordstor arbejdsløshed, lav vækst og en dårlig konkurrencesituation for Europa, mener Androsch. Han finder det dog kritisabelt, at kun de store lande slipper.

Små lande skal passe på
Heri er Jesper Jespersen enig.


»Beslutningen udstiller jo EU-samarbejdets asymmetri. EU’s regler gælder ubetinget for de små, men kun for de store, når det passer dem. De små lande har ikke samme styrke, derfor bør et land som Danmark være forsigtig med at afgive suverænitet,« siger han.

Hvad der siges om finansministrenes beslutning
Beslutningen om at lade Tyskland og Frankrig slippe afsted med at overtræde stabilitets­pagten har givet anledning til mange kommentarer. De første seks har vi fra Die Welt i Hamburg, det statslige østrigske TV og radio ORF, Politiken og Berlingske Tidende.


Finansministrenes kompromis respekterer »hverken reglerne eller ånden« i stabilitetspagten. Det er en »politisk beslutning uden lovlig basis«.

EU-kommissær Pedro Solbes


»Pagten lever.« Det handler om at finde en »passende reaktion« i situationen for at føre Europa ud af den svage økonomi.

Den tyske finansminister Hans Eichel


»Jeg gider ikke betale for andre landes underskud.« Det handler om de små mod de store, og beslutningen blev truffet med klart flertal mod de små.

Ansøgerlandene har fulgt forhandlingerne nøje og tænkt deres.

Den østrigske finansminister, Karl-Heinz Grasser


»Det er et klart problem at have regler, hvis man selv kan bestemme, hvornår man kan følge dem. Det er prinicipielt meget ubehageligt.«

Den tidligere danske økonomiminister Marianne Jelved


Nattens forhandlinger lægger aftalen (om stabilitetspagten, red.) på is. »Vi tror ikke, at den genopstår, sådan som den var tænkt, inden for de næste fem år.«

Seniorøkonom i Danske Bank, Niels-Henrik Sørensen


»Pagten er der stadig. Den politiske vilje er til stede til at bakke op om pagten. Jeg er helt uenig i forslagene om, at man skal ændre i vækst- og stabilitetspagten.«

Finansminister Thor Petersen


»EU’s to kernelande har endnu engang vist, at de kun ønsker at følge EU-regler, når det giver dem fordele...


Situationen understreger det latterlige i danske politikeres floskel om, at »vi siddder med ved bordet«. Sandheden er, at Tyskland og Frankrig i praksis styrer de fleste beslutninger i EU. Skulle der være regler, de ikke bryder sig om, kan de altså tilmed slippe godt fra at gøre, som det passer dem.«

Udtalelse af EU-kandidat Jan Møgelbjerg fra Folkebevægelsen mod EU


»Poul Nyrup Rasmussen siger nu, at spillereglerne i Euroland ikke er hensigtsmæssige. De stramme regler skader i en situation, hvor der er brug for at sætte gang i økonomien.


Nøjagtig dette var et af hovedpunkterne i nej-sidens anbefaling af at vælge kronen fremfor euroen. Da Nyrups og Jelveds regering i 1993 satte gang i dansk økonomi, gjorde den det netop på en måde, som er forbudt i det Euroland, Danmark heldigvis ikke er medlem af...


Vi vil opfordre Socialdemokratiet til at lade ord følge af handling, og også fremsætte sine ændringsforslag til den igangværende regeringskonference om en EU-forfatning«.

Hanne Dahl, talsperson for JuniBevægelsen