ARTIKLER


Danmark uden mening om Tyrkiet

Den danske regering markerer sig ved ikke at have en mening om efterårets store politiske stridsspørgsmål i EU: Ja eller nej til Tyrkiet. Andre lande har forskellige bud på hvad et tyrkisk medlemskab vil føre til.
Af Staffan Dahllöf
24. september 2004

Danmark er et af fem EU-lande som ikke har en officiel mening om Tyrkiet skal blive medlem af EU. Det fremgår af danske diplomaters svar i en undersøgelse af de 25 medlemslandes holdninger til Tyrkiet, foretaget af det svenske Udenrigspolitiske Institut (UI).

Undersøgelsen bygger på spørgeskemaer til landenes ambassader i Stockholm, og til det svenske udenrigsministerium.

En endelig rapport vil blive udgivet senere i år.

I en foreløbig version skriver Bertil Dunér, Tyrkiet-ekspert og menneskeretsforsker på det svenske institut:

»Det er lidt forbavsende at Danmark ikke har en holdning. Man har ikke forklaret hvorfor, men man må nok konstatere at dette er en ganske følsom sag i Danmark.«

Uden holdning og udenom

Andre EU-lande uden en holdning er for eksempel Letland og Litauen. Men der er forklaringen lidt mere lige til:

Den lettiske regering oplyser for eksempel at man har haft nok at se til med Letlands egen optagelse i EU, og at man i øvrigt heller ikke har nogen ambassade i Ankara.

Udover de fem lande som ikke har en officiel holdning i undersøgelsen viger fire lande udenom de lidt kildne spørgsmål.

De resterende lande siger i varierende grad ja til at lade Tyrkiet indlede medlemskabsforhandlinger – alle under forudsætning af at Tyrkiet opfylder de formelle kriterier. Netop det vil Kommissionen give sit bud på i den rapport, som offentliggøres den 6. oktober.

Der er lidt groft sagt tre forskellige vægtninger i de Tyrkiet-positive svar i den svenske undersøgelse: Økonomi, politik, og sikkerhed.

Godt for Middelhavsområdet

Svarene fra EU's middelhavslande peger på at man ser økonomiske og politiske egeninteresser i at Tyrkiet optages som EU-medlem.

Grækenland siger at en optagelse af Tyrkiet vil bidrage til stabilitet og økonomisk udvikling i regionen, og at det vil have en positiv effekt på de græsk-tyrkiske forbindelserne.

Italien taler om mulige »socio-økonomiske fremskridt« i Middelhavsregionen.

Malta håber på en betragtelig udvidelse af det indre marked.

Også Frankrig ser økonomiske fordele, men peger i svaret også på Tyrkiets »kulturelle mangfoldighed” som noget positivt.

Brobyggere og soldat

foruden frankrig lægger Belgien og Sverige vægt på at Tyrkiet i EU vil kunne virke som en rollemodel for andre muslimske lande.

»Tyrkiet er et stort muslimsk land som allerede spiller en positiv rolle som brobyggere mellem Europa og Mellemøsten. Den betydning vil sandsynligvis blive styrket af et EU-medlemskab,« lyder den officielle svenske holdning.

Men det er Tyrkiets sikkerhedspolitiske betydning, som længe har været landets trumfkort, når forskellige tyrkiske regeringer har argumenteret for at landet skal optages i EU.

Det var da NATO-landet Tyrkiet accepterede at stille militær kapacitet til EU's rådighed at der på alvor gik hul på EU's forsvarspolitiske ambitioner.

Bedre indenfor end udenfor

Undersøgelsen fra Utrikespolitiska Institutet i Stockholm viser at de forsvarspolitiske argumenter er blevet noteret i flere af EU-landenes hovedstæder. frankrig taler om at Tyrkiet kan bidrage med et nyt strategisk sikkerhedsperspektiv til EU. Tjekkiet mener at det er bedre at have Tyrkiet med i EU end at lade landet stå alene i det urolige Mellemøsten.

Og de to små EU-lande Slovenien og Luxembourg oplyser at et tyrkisk medlemskab i EU er i deres egen sikkerhedspolitiske interesse.

En foreløbig version af rapporten findes på www.europaforskning.se – Bertil Dunér: »The Importance of Turkey”.

Møller mod Fogh

Hvis der er to som står hver for sig, så er det udenrigsminister Per Stig Møller (Konservative) og statsminister Anders Fogh Rasmussen (Venstre) – når talen falder på Tyrkiet i EU.

Per Stig Møller har gentagne gange talt til fordel for Tyrkiets tilnærmelser til EU, om end på kattepoter og med alle de officielle reservationer på plads.

Det var f.eks. tydeligt under et seminar som Per Stig Møller holdt sammen med sin britiske kollega Jack Straw i foråret.

At statsministeren er knap så glad for Tyrkiet er i endnu mindre grad en hemmelighed.

Tyrkiet er et af de få områder, hvor Anders Fogh Rasmussen er gået i offentlig polemik med den amerikanske præsident George W. Bush.

I slutfasen af det danske formandskab i 2002 ringede Bush til Fogh og meddelte at han gerne så en positiv beslutning om Tyrkiet på udvidelsestopmødet i København.

»Vi talte om en beslutning som ikke er truffet endnu, og jeg gjorde det klart for præsidenten at dette vil blive en beslutning som træffes af EU's medlemslande,« fortalte Fogh Rasmussen de journalister som ellers ikke er forvænt med at få udleveret, hvad regeringschefer siger til hinanden i telefonen.

Splittelsen i regeringen blev demonstreret med al ønskelig tydelighed i tv-udsendelsen »Fogh bag facaden«.

I en scene minder udenrigsminister Møller statsminister Fogh om de løfter Tyrkiet tidligere har fået fra andre EU-politikere.

Hertil svarer Anders Fogh Rasmussen tørt:

»De har måske lyttet til sine vælgere siden.«

Kravene til Ankara

Tyrkiet skal opfylde de så kaldte Københavnskritier, nedfældet på et topmødet i juni 1993 under dansk formandskab, hvis landet skal indlede medlemskabsforhandlinger. Kriterierne er:

 • Politisk demokrati.

 • fungerende markedsøkonomi.
 • Evne til at kunne overtage EU's regelværk.

  Det er primært de politiske kriterier, herunder tortur i tyrkiske fængsler, rettighederne for de kurdiske mindretal, manglende retssikkerhed, og militærets indflydelse i det civile samfund, som har bremset den tyrkiske tilnærmelse til EU.

  Kommissionens vurdering sidste år var at landet har gjort »bemærkelsesværdige fremskridt”.

  Foruden de formelle kriterier, kan modstanden mod Tyrkiet sammenfattes som at landet er for fattigt, for stort, og for muslimsk til at blive optaget i EU.

  Men også her er der sket en opblødning fra flere af EU-landenes regeringer.

  Blandt de store medlemslande har den britiske, tyske, italienske, og (den forrige) spanske regering meldt ud til fordel for Tyrkiet, mens frankrig har en mere vaklende holdning.

  Tyrkiets lange vej

  1959: Tyrkiet ansøger om at blive tilknyttet EF's toldunion, to år efter at de seks EF-lande underskriver Rom-traktaten.

  1963: Ankara-aftalen om en kommende Tyrkisk tilknytning til toldunionen.

  1978-1979: Tyrkiet afslår forslag fra EF om fælles græsk-tyrkisk ansøgning om medlemskab.

  1980-1985: frosne forbindelser med Ef efter militærkup i Tyrkiet.

  1987: Tyrkiet ansøger om medlemskab i EF, afvises af Kommissionen to år senere.

  1996: Tyrkiet medlem af EU's toldunion.

  1997: Topmøde i Luxembourg afviser at give Tyrkiet status som kandidatland.

  1999: Topmøde i Helsingfors omstæder Luxembourgs-mødets afvisning.

  2002: Topmøde i København erklærer at Tyrkiet kan indlede medlemskabsforhandlinger »uden forsinkelser” efter beslutning om to år – hvis Kommissionen giver grønt lys.

  2004 den 6. oktober: Kommissionen fremlægger sin afgørende rapport.

  2004 den 17-18. december: Topmødebeslutning om at indlede forhandlinger, eller ej.