ARTIKLER


Giscard foreslår ny form for samarbejde med Tyrkiet

Giscard d'Estaing går imod optagelse af Tyrkiet i EU. Han ønsker en anden form for samarbejde.
Af Sven Skovmand
28. december 2004

I en artikel i Financial Times 25.11.2004 går den tidligere franske præsident, Giscard d'Estaing ind for at man indleder en ny form for samarbejde med Tyrkiet.

I stedet for at forhandle om en optagelse i EU, som ingen alligevel til syvende og sidst vil sige ja til, bør man arbejde på at etablere et særligt samarbejde mellem EU og Tyrkiet, som både kan give Tyrkiet økonomiske fordele og give det mulighed for politisk samarbejde med EU, siger Giscard.

Giscard d'Estaing mener af flere grunde at det vil være uheldigt at Tyrkiet bliver medlem af EU.

Tyrkiet er for 95 procents vedkommende et asiatisk land, og det har langt længere grænser med Syrien og Irak, end det har med Grækenland og Bulgarien.

Tyrkiet vil om blot 20 år være det land i EU, der har det største antal indbyggere. Men dets indbyggere har kun en femtedel af den indkomst, som de gamle medlemslande har. Og landbruget skaffer hele 14 procent af landets indtægter.

Endelig vil en optagelse af Tyrkiet kunne føre til at endnu flere lande bliver medlemmer, f.eks. Marokko.

Det vil være en alt for stor belastning for EU, som endnu er en skrøbelig organisation.

»Vi har brugt en masse tid på Tyrkiet i den senere tid. Er det ikke på tide at tænke på Europa?« slutter Giscard sit indlæg.