ARTIKLER


Stop det udemokratiske forslag om europæiske partier

I et læserbrev kritiseres forslaget om at give støtte til »europæiske partier«
Af Ole Krarup
18. juni 2004

Folketinget og regeringen bør vågne op og arbejde aktivt for et veto mod dette angreb på demokratiet.

EU-Parlamentet og Ministerrådet har med et flertal sagt ja til et forslag om støtte til europæiske partier, som diskriminerer en række politiske partiers og organisationers arbejde i EU-Parlamentet – herunder Folkebevægelsen mod EU – og fremmer EU-indsnævringen af den politiske kultur og debat.

Kommissionens og EU-Parlamentets forslag om støtte til såkaldte europæiske partier bryder med demokratiopfattelsen og de parlamentariske traditioner i Danmark. Det rammer en afgørende stor gruppe af de i høj grad EU-kritiske danske vælgere, der ikke ville have stemt på disse »europæiske partier«, derfor har jeg stemt imod forslaget, som skal trækkes tilbage.

Folketinget og regeringen bør arbejde aktivt for, at så mange lande som muligt stemmer imod i Ministerrådet. Danmark støttes allerede af 0strig og Italien. Og der er uden tvivl stor modstand mod dette forsøg på at fremtrylle en europæisk offentlighed - den eksisterer ganske enkelt ikke – samt modstand mod den ekstra forgyldning af magteliten i Den Europæiske Union.

Det er helt utilstrækkeligt, når udenrigsminister Per Stig Møller blot beklager flertallets beslutning i Ministerrådet, hvor den danske regering oprindeligt stemte imod. Nu hvor forslaget om europæiske partier med Nice-traktaten vedtages med kvalificeret flertal, bør regeringen arbejde aktivt for at opnå et blokerende mindretal i Rådet.