ARTIKLER


Stort flertal af vælgere vil bevare undtagelser

Stort vælgerskred til fordel for modstanden på mindre end et år.
Af Sven Skovmand
10. maj 2004

En meningsmåling fra PLS Rambøll i Jyllands-Posten den 18. januar 2004 vil formentlig skubbe enhver afstemning om de danske undtagelser et pænt stykke ud i fremtiden.

Afstemningen viser nemlig et klart flertal for at bevare de tre af undtagelserne, og flertallet for at gå ind for Euroen er så lille, at det hurtigt kan ændres til et flertal imod.

Flest imod Unionsborgerskabet

Det største flertal imod en afskaffelse af undtagelserne finder man på Unionsborgerskabet. Det går hele 44 procent imod, mens kun 22 procent siger ja.

Et stort flertal – 43 procent – går også imod afskaffelse af den retlige undtagelse, mens kun 30 procent vil af med den.

41 procent vil bevare den militære undtagelse, mens 35 procent vil have den afskaffet.

Kun for indførelse af Euroen er der flertal, men det er som nævnt beskedent – 46 procent mod 40.

Vælgerskredet

Hvor meget stemningen har ændret sig, kan man se ved at sammenligne tallene fra en tilsvarende undersøgelse, som blev foretaget af PLS Rambøll i februar 2003.

Ved denne undersøgelse ville 43 procent afskaffe den retlige undtagelse, mens kun 30 procent ville beholde den.

Hele 51 procent ville afskaffe den militære undtagelse, mens kun 28 procent ville bevare den.

54 procent ville indføre Euroen, mens kun 37 procent var imod.

Også for Unionsborgerskabet var der et flertal, omend det var lille. 37 procent gik ind for at indføre det, mens 34 procent gik imod.

Hvorfor ændres holdningen?

Unionstilhængerne forklarer vælgernes ændrede holdning med den uro, der har været omkring EU i den senere tid.

Det er imidlertid en ringe trøst. For uroen omkring EU vil formentlig fortsætte, blandt andet fordi Kommissionen nu har anlagt sag mod Ministerrådet.

Sandsynligheden taler derfor, at kommende meningsmålinger vil give tilsvarende resultater, og at også EU-valget til juni vil blive påvirket.

Beskedent ja til forfatningen

Udover at spørge om undtagelserne spurgte PLS Rambøll også om folks holdning til EU-forfatningen. Her var der et lille flertal for – 38 mod 30 procent. Men hele 32 procent svarede ved ikke, så flertallet fortæller ikke så farlig meget.

Det spiller også en rolle, hvordan spørgsmålet er formuleret.

I undersøgelsen hedder det: »Skal Danmark tilslutte sig Den Europæiske Forfatningstraktat?«

Det opfattes uden tvivl af mange som noget positivt.

Da Danmarks Statistik i november 2002 lavede en undersøgelse for Folkebevægelsen mod EU, hed spørgsmålet »Bør EU have en fælles grundlov?« Det svarede 75 procent af vælgerne nej til.