ARTIKLER


Tillack-sagen fortsætter

Det belgiske politi har nu også åbnet hans dokumenter på trods af, at Belgien er på vej til at indføre en lov om beskyttelse af journalisters kilder.
Af Brigitte Alfter
6. maj 2004

Tillack-sagen fortsætter

Forfølgelse. Det belgiske politi har nu også åbnet hans dokumenter på trods af, at Belgien er på vej til at indføre en lov om beskyttelse af journalisters kilder.

Af Brigitte Alfter

Som omtalt i Notat nr. 1118 af 26. marts 2004 beslaglagde det belgiske politi i midten af marts en række dokumenter, computere og mobiltelefoner hos Hans-Martin Tillack, der er korrespondent for det tyske blad Stern.

Beslaglæggelsen skete på foranledning af EU's organ til bekæmpelse af svindel, OLAF, der følte sig generet af de kritiske artikler, som Tillack havde skrevet om det.

Den officielle begrundelse for ransagningen var, at Tillack skulle have betalt en medarbejder penge for at udlevere dokumenter fra OLAF. Denne beskyldning afvises dog på det skarpeste af Tillach.

Nu åbnes dokumenterne

Beslaglæggelsen af Tillacks dokumenter og computere mødte skarp kritik fra blandt andet Det Internationale Journalistforbund, IFJ, der gjorde opmærksom på, at beskyttelsen af journalisters kilder er omfattet af Europarådets konvention om menneskerettigheder.

Det forhindrede dog ikke, at politiet onsdag den 21. april åbnede de kasser, som Tillachs dokumenter befandt sig i.

Får intet at vide

Rent faktisk er det belgiske parlament i færd med at vedtage en lov om beskyttelse af journalisters kilder, men det får ingen opsættende virkning.

Ingen har heller fået mulighed for at se det bevismateriale, som OLAF har afleveret til det belgiske politi. Tillack selv er ikke sigtet og kan derfor ikke få lov at se sagens akter.