ARTIKLER


EU-dom gør ikke biler billigere

Kun et lille antal danske bilister vil komme til at køre billigere som følge af dommen i Luxembourg.
Af Sven Skovmand
5. oktober 2005

Torsdag den 15. september afsagde EF-Domstolen i Luxembourg dom i en sag, som De Danske Bilimportører havde rejst mod den danske stat.

Bilimportørerne havde forlangt, at det skulle forbydes Danmark at lægge registreringsafgift på firmabiler, der er indkøbt i udlandet. De hævdede, at det var i strid med reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed.

Domstolen gav dem kun delvis medhold, idet den sagde, at det var ulovligt at opkræve afgiften, hvis en firmabil fortrinsvis var beregnet til kørsel i udlandet.

Den danske stat kan imidlertid efter dommen fortsat opkræve afgiften, »hvis firmabilen i det væsentlige varigt skal anvendes i Danmark«.

En forkert udlægning

Ifølge Danmarks Automobilforhandleres Forening DAF vil reglen kun komme til at berøre cirka 1.000 danske biler.

Det er derfor forkert, når en række aviser fortolker dommen som et nederlag for den danske stat. Det er den ikke – i hvert fald ikke ud fra en økonomisk betragtning.

Hvis vurderingen fra DAF er korrekt, vil det årlige tab på afgiften næppe overstige 200 millioner kroner.

Hertil må lægges udgiften til de firmaer, der har krav på erstatning, fordi afgiften i de sidste fem år er opkrævet i strid med EU's regler.

Det kan komme til at koste mellem 500 millioner kroner og en milliard. Men heller ikke dette beløb tæller i forhold til en afgift, der hvert år indbringer statskassen mellem 20 og 25 milliarder kroner.

Kun små nederlag

Heller ikke ved tidligere sager har den danske statskasse lidt afgørende nederlag med hensyn til registreringsafgiften. Vigtigst var nok en dom, der for nogle år siden tvang myndighederne til at lempe afgiften på brugte biler, der var indkøbt i udlandet.

Selve afgiften på nye biler er der imidlertid ikke blevet pillet ved, og det skyldes, at EU's regler ikke giver mulighed for at kræve reglerne ændret.

Afgiften har jo ikke til formål at begrænse konkurrencen, kun at skaffe staten indtægter.

Nye retssager

Til gengæld kan der ventes nye sager om afgiften på biler.

De Danske Bilimportører vil således kræve, at momsen på biler ikke som i dag lægges på den nyindkøbte vogns pris, men på den pris, der opstår når registreringsafgiften er lagt på.

ÿnsket begrundes med, at afgiften i dag forhøjes fra 105 til 180 procent, når prisen overstiger 62.700 kroner. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvor momsen opkræves.