ARTIKLER


EU vil forbyde uønskede ytringer

Regeringen vil retsforfølge ytringer som er tilladte i Danmark men forbudt i andre lande. Det skal være en forbrydelse at benægte eller bagatellisere visse folkedrab og krigsforbrydelser.
Af Staffan Dahllöf
2. juni 2005

Justitsminister Lene Espersen (Konservativ) vil på et rådsmøde i næste uge gå med til at udvide forbudet mod uønskede ytringer, hvis ikke Folketingets Europaudvalg begrænser hendes mandat.

Et forslag til rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad står på Ministerrådets dagsorden. Forslaget indeholder skærpelser af hvad som skal være tilladt i den offentlige debat.

»Forslaget er i strid med retstillingen i Danmark For eksempel er det ikke strafbart her i landet at benægte de nazistiske udryddelseslejre,« siger pressejurist ved Danmarks Journalisthøjskole Oluf Jørgensen.

Flere retlige instanser har den samme vurdering: Danmark bliver nødt til at stramme straffelovens såkaldte racismeparagraf - ? 266b. Hvis den vurdering holder, vender det op og ned på den danske indenrigspolitiske debat, som indtil nu primært har handlet om, hvorvidt Danmark skal afskaffes racisme-paragraffen eller ej.

Fjernt fra dansk retstradition

Den Danske Dommerforening mener at Danmark kommer til at kriminalisere forhold og indføre sanktioner, der er ukendte i landet, og ”som synes at ligge fjernt fra dansk retstradition”.

Advokatrådet konstaterer at forslaget vil indebære en indskrænkning af ytringsfriheden i forhold til de regler som gælder i dag.

Rigsadvokaten efterlyser muligheder for at tage ”fornødent hensyn til informations- og ytringsfriheden og andre grundlæggende rettigheder”.

Politidirektøren i København vil have at vide, i hvilket omfang journalister og redaktører vil kunne drages til ansvar.

Tvangsindgreb på anmodning

Men ifølge Justitsministeriet bliver det - på én undtagelse nær - ikke nødvendigt at ændre dansk lov.

Ministeriets fortolkning er at racisme-paragraffen 266b er dækkende nok i forvejen. Det undrer pressejuristen Oluf Jørgensen:

»Det ser underligt ud at både Dommerforeningen og Rigsadvokaten mener der bliver behov for lovændring, men Justitsministeriet siger at det ikke er tilfældet,« siger han.

På ét punkt er det i følge Justitsministeriet klart at loven må laves om: Danmark vil ikke kunne sige nej til anmodninger om tvangsindgreb mod ytringer som andre lande mener er kriminelle.

Prinsen med hagekors

Forslaget til rammeafgørelsen har været på vej siden 2001 men er skiftevis blevet afvist og lagt på køl på forskellige rådsmøder.

Efter at den britiske prins William havde optrådt i nazistuniform, var det på et tidspunkt tale om at udvide den foreslåede afgørelse til også at omfatte forbud af symboler som hagekors. Det er ikke sket.

Forslaget om rammeafgørelse skulle have være til behandling på et rådsmøde i april men blev taget af dagsordnen i sidste øjeblik.

Folketingets Europaudvalg behandler forslaget fredag, efter at NOTAT er gået i tryk.


Rammeafgørelser

Rammeafgørelse er beslutninger om EU-lov på det retlige område som svarer til direktiv på andre områder. Rammeafgørelser er dog noget svagere end direktiver da de først træder i kraft efter at de har arbejdets ind i national lov. Direktiver gælder fra et fastlagt dato uanset om et land har implementeret det eller ej.


Strafbart i følge EU-afgørelsen:

– offentlig tilskyndelse til vold eller had rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse,

– offentligt forsvar for, benægtelse af eller bagatellisering af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser (...) hvis sådanne forbrydelser er fastslået som et historisk faktum ved en endelig afgørelse truffet af en international domstol, og

– offentligt forsvar for, benægtelse eller bagatellisering af de forbrydelser, der er defineret i artikel 6 i Charteret for Den Internationale Krigsforbryderdomstol, og som er knyttet som bilag til London-aftalen af 8. april 1945 (”holocaust denial”)

Der kan ikke udlæses, hvilke konkrete gerninger som ikke må tages i forsvar, benægtes eller bagatelliseres. I Tyskland gælder det for ”gerninger begået under nationalsocialismens herskab”. I Frankrig er den amerikanske orientalist Bernard Lewis blevet dømt for påstanden om at der ikke findes seriøse beviser for påstanden om et tyrkisk folkemord på armeniere.


Strafbart i følge den danske racismeparagraf (Straffelovens 266b):

Udtalelser eller meddelelse som ”truer, forhåner eller nedværdiger en gruppe på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuel orientering.”