ARTIKLER


Klager over TV-stationernes omdøbning af EU-forfatning

Både TV-avisen og Nyhederne på TV2 var sprogligt enige om at forfatningen ikke er en forfatning. JuniBevægelsen har sendt en klage. Folketingets EU-oplysning har i den 416 sider tykke bog om EU-grundloven nævnt regeringens aftale med SF
Af Erling Böttcher
8. marts 2005

Kampagnen op til forfatnings-afstemningen den 27. september var kun få timer gammel før den første klage over ensidighed i medierne kom for dagen. Mandag aften valgte de to hjemlige TV-kanaler udelukkende at omtale EU-forfatningen med ord som ”EU-traktat” og ”den ny traktat.”

TV-nyhedsudsendelserne overtager dermed ja-sidens forsøg på at skjule at det er en forfatning, der er tale om, mener Hanne Dahl og Jens-Peter Bonde.

På vegne af JuniBevægelsen har de nu sendt en klage til cheferne på de to TV-nyheder:

”Statsministeren har endnu ikke en eneste gang turdet tage ordet ”forfatning” i sin mund. I stedet søger han sammen med ja-partierne at lancere andre udtryk som f.eks.”den nye traktat” eller endda ”forfatningstraktat”. Ingen af ordene eksisterer i det dokument, det rent faktisk handler om. Dokumentets karakter gør det klart at der denne gang er tale om noget andet og mere vidtgående end blot en ny traktat i rækken af traktater,” hedder det i klagen.

Kald dokumentet ved dets eget navn

”På forsiden står der udtrykkeligt ”Traktat om en Forfatning for Europa”. Tydeligere kan det ikke siges. Vi indgår en traktat som indfører en forfatning! Hvis ja-siden ikke kan tåle at forfatningens titel komme til vælgernes kendskab, må den sørge for at sende navne-spørgsmålet til genforhandling i Bruxelles.

Det ligger hverken i DR’s eller TV2’s magt at ændre eller omdøbe EU-forfatningen,” skriver Hanne Dahl og Jens-Peter Bonde.

”Begge TV-stationer har en public service-forpligtelse over for os alle sammen, og kan ikke tage parti for hverken det ene eller andet synspunkt.

Der er ikke andet at gøre end at DR og TV2 kalder dokumentet ved dets eget navn: ”en forfatning for Europa”, slutter klagen.

EU-oplysningen udgiver

ja-partiernes synspunkter

Folketingets EU-oplysning har udgivet en 416 sider tyk bog med EU-grundloven, der bærer den officielle titel ”Traktat om en forfatning for Europa” med betegnelsen ”Forfatningstraktaten” på ryggen. Under bilag optrykkes det nye nationale kompromis mellem de fem ja-partier, hvori de fleste af siderne bruges på almindelig rosning af EU-forfatningen.

Ingen nej-partier eller bevægelser har fået deres synspunkter optrykt i bogen. Det har fået Folkebevægelsen til at reagere:

”Vi har intet imod, at de fem partier - og andre for den sags skyld - kommer med politiske hensigtserklæringer i forbindelse med EU-grundloven. Men skulle vi så også have Folkebevægelsens 10 grunde til at stemme nej til EU-grundloven med?,” spørger talsperson for Folkebevægelsen, Ditte Staun.

”Nej, partsindlæggene hører hjemme i en valgavis, hvor alle partier og bevægelser bør have lige mulighed for at komme til orde. Folketingets EU-Oplysning bør trække deres bogudgivelse tilbage og genoptrykke den uden den politiske aftale,” kræver hun.