ARTIKLER


Lene Espersen sagde nej til bindende EU-rettigheder

Justitsminister Lene Espersen advarede for fem år siden mod at et bindende rettighedskatalog i EU ville så tvivl om danske domstoles beføjelser.
Af Staffan Dahllöf
3. maj 2005

Charteret om grundlæggende menneskerettigheder blev i december 2000 hægtet på den netop færdigforhandlede Nice-traktat som et »politisk dokument«.

Det var der flertal for blandt de danske ja-partier, men ikke uden forbehold.

Mange var fremme med markeringer om hvordan det skulle forstås.

Claus Larsen-Jensen, daværende EU-ordfører for socialdemokraterne havde deltaget i det særlige konvent som udarbejdede charteret.

»Vi sørgede selvfølgelig for at få afgrænsningen klaret af, således at EU's institutioner ikke har fået nye beføjelser, og at der holdes fast i nærhedsprincippet. Og det ligger fast at charteret ikke blot bliver kopieret ind i traktaten. Hvis det sker, er alle medlemslandene klar over at så må vi også kigge på arbejdsdelingen i de enkelte EU-institutioner og i forholdet til de enkelte nationer,« sagde han til Berlingske Tidende (den 18. december 2000).

Dagen før var den konservative EU-ordfører, nu justitsminister Lene Espersen, mindst lige så kontant:

»Så langt som vi kan gå«

»Vi har det fint med den status, som charteret har nu, hvor det kun er et politisk dokument. Men vi er langt fra begejstrede ved udsigten til at rettighederne bliver juridisk bindende,« sagde Lene Espersen.

Grunden til sin skepsis udlagde Lene Espersen således:

»Der er for mange af EU-charterets rettigheder, som overhovedet ikke egner sig til at komme med i en EU-traktat, fordi det kan så tvivl om Højesterets beføjelser og tvivl om, hvad vi egentlig selv kan beslutte her i Danmark.

Måske kan man pille et par af charterets rettigheder ud og indskrive dem i en EU-traktat. Det er nok så langt som vi kan gå i Det Konservative Folkeparti,« sagde hun til Berlingske Tidende (den 17. december).

Noget tyder på at Lene Espersen nu er parat til at gå et stykke længere.

Som beskrevet i sidste nr. af NOTAT ser det ud til at justitsministeren nu mener at charteret ikke udvider EU's beføjelser, selv om det bliver bindende.