ARTIKLER


Mere oplysning om overenskomster

Claus Hjort Frederiksen bebuder ny pjece om østarbejdere, overenskomster og fagforeninger
Af Erling Böttcher
20. oktober 2005

»Hvis nogen ønsker at arbejde i Danmark, bør de ansættes efter gældende overenskomst eller på vilkår, der i øvrigt er sædvanlige for det danske arbejdsmarked. Vi har sagt det meget klart: Vi ønsker ikke arbejdsmarkedet opdelt i et A-hold og et B-hold som følge af EU-udvidelsen,« siger beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen til NOTAT.

Reaktionen kommer efter at NOTAT 30.9. beskrev den polske ambassades rådgivning til polske firmaer om hvordan de undgår danske overenskomster og lønninger.

Claus Hjort Frederiksen oplyser at ministeriet har været i kontakt med ambassaden.

Gemmer sig bag EU

På ambassadens helt nye hjemmeside er de mest omstridte tekster netop fjernet. I stedet linker ambassaden til EU-kommissionens hjemmeside om udstationeringsdirektivet.

EU-kommissionen har »en anden tolkning« end de danske myndigheder, skriver ambassaden. Udstationeringsdirektivet nævner intet om overenskomster, men kun den lovbestemte minimalløn, som Danmark ikke har.

»Vi har ændret udtryksformer uden at ændre indholdet,« siger Andrzej ywie, førstesekretær ved ambassadens erhvervsafdeling.

»Hvis nogen er i tvivl, skal de kontakte EU-kommissionen,« siger Zywien.

Pjece sammen med LO og DA

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen siger til NOTAT:

»Vi vil styrke samarbejdet med relevante myndigheder i de nye EU-lande og forbedre informationen om de særlige forhold på arbejdsmarkedet i Danmark.«

»Som led heri vil jeg snarest lancere en pjece om det danske arbejdsmarked målrettet de nye EU-lande. Pjecen, der er udarbejdet i samarbejde med LO og DA, vil blive oversat til polsk, de tre baltiske sprog samt russisk og engelsk.