ARTIKLER


Sikkerhedsministerium på vej i Bruxelles

EU er på vej til at oprette myndighed for politiarbejde og indre sikkerhed, selv om der ikke er grundlag for det i EU-traktaterne.
Af Staffan Dahllöf
5. september 2005

EU-forkortelsen COSI kan føre tankerne hen på en hyggeklub efter det engelske ord cosy for hygge. Det er ikke helt tilfældet.

COSI er forkortelsen for det, som på EU-dansk kaldes for Den stående komité for det operationelle samarbejde, og på engelsk Standing Committee on Internal Security. Det er en af nyskabelserne i den foreslåede EU-forfatning.

I forslaget til forfatning finder man det retlige grundlag som det var meningen at COSI skulle bygge på (artikel III-261: »Der nedsættes en stående komité i Rådet, der skal sikre, at det operationelle samarbejde om den indre sikkerhed fremmes og styrkes i Unionen»). Opgaven for COSI er at samordne og lede dele af politi- og sikkerhedsarbejdet i EU – når eller hvis forfatningen begynder at gælde.

Nu på andet grundlag

Da forfatningen ikke ligefrem er sprællevende for tiden – og slet ikke er trådt kraft – så eksisterer COSI ikke rigtigt, men alligevel.

Et »interim» (midlertidigt) COSI har holdt sine indledende møder og ser ud til at få en etableret form, EU-forfatning eller ej.

Af et mødereferat opsnappet og gengivet af tidsskriftet Statewatch fremgår det, at mødedeltagerne ikke længere refererer til EU-forfatningen i diskussionerne om COSIís opgaver, men til Haag-programmet, som er et rent politisk dokument uden juridisk værdi.

Når ikke vi kan oprette Politi- og Sikkerhedsministeriet COSI på grundlag af traktater og forfatning, så finder vi en anden tekst, er tilsyneladende logikken.

Sikkerhedsministerium

Det er et bestemt ord, som gør COSI til mere end en traditionel Stående Komité. Disse komiteer skal normalt rådgive og komme med indstillinger til Kommissionen og til Ministerrådet, men har ikke selv magt og kompetence til at udføre beslutninger.

Det afgørende ord er »operationel».

Embedsmænd i Ministerrådet vil gøre COSI til både en stående komité og en operationel komité. Det betyder, at den også kan handle som en udøvende myndighed på linje med ministerier og andre myndigheder i medlemslandene.

Om det lykkedes at etablere COSI som et udøvende Politi- og Sikkerhedsministerium, afgøres i sidste ende af medlemslandenes regeringer. De kan godkende det eller forhindre det – alt efter hvilket mandat de giver de embedsmænd, som de sender til møder i det mere eller mindre eksisterende COSI.