ARTIKLER


Stemmer Frankrig nej til EU-forfatningen?

Frankrig skal sandsynligvis have folkeafstemning i maj 2005. I dag siger to tredjedele af franskmændene ja til EU-grundloven. Men det kan ændre sig.
Af Sven Skovmand
8. februar 2005

Ifølge præsident Chirac skal Frankrig stemme om EU-forfatningen allerede til maj. Det sker på baggrund af meningsmålinger, der viser at to tredjedele af de franske vælgere vil sige ja til forfatningen. Men som det amerikanske tidsskrift Newsweek siger i sit nummer for 31.1.2005, betyder det ikke at et ja er sikret.

Da der i 1992 skulle stemmes om Maastricht-traktaten, viste meningsmålinger at 80 procent af de franske vælgere ville stemme ja. Men da afstemningen kom, stemte kun 51 procent for, mens 49 procent stemte nej.

Meget tyder på at der også denne gang vil komme et drastisk fald i tilslutningen til forfatningen. Fra december til januar faldt ja-procenten med 4 procentpoint, og antallet af usikre vælgere er stort.

Servicedirektivet skader tilhængerne

Også Financial Times mener at der er stor sandsynlighed for et nej. Bladet peger især på de følger, som kan komme af servicedirektivet.

Dette direktiv, som flere gange har været omtalt her i NOTAT, vil betyde at arbejdere fra 0steuropa kan arbejde i Frankrig og andre EU-lande efter de regler, som gælder i deres hjemland.

Direktivet kritiseres stærkt af den socialistiske næstformand, Laurent Fabius, der er modstander af EU-forfatningen. Endnu stærkere angreb kommer fra Philippe de Villiers, som spillede en væsentlig rolle i modstanden mod Maastricht-traktaten:

»Enhver side af den franske hverdag vil blive rystet af direktivet. Det gælder lønninger, social beskyttelse, ulige konkurrence, juridisk usikkerhed og udflytning af arbejde,« sagde han for nylig i et interview til den franske radio.

»Man kan kun forhindre direktivet ved at stemme nej til EU-forfatningen,« erklærede han.