ARTIKLER


EU skaber risiko for dansk drikkevand

EU ønsker at langt flere gifte til landbruget skal være tilladt. Det kan i værste fald betyde, at Danmark må tillade to-tre gange så mange gifte som i dag.
Af Sven Skovmand
27. januar 2006

Danmark har i dag kun tilladt brug af 83 stoffer til sprøjtegifte. Men står det til EU, skal dette antal sættes kraftigt i vejret, skriver Politiken 17.1.2006.

EU-kommissionen – og i øvrigt også EU-domstolen – har nemlig den grundlæggende opfattelse at et stof der er tilladt i ét land, også skal være tilladt i andre lande.

Kommissionen vil derfor opdele EU i tre zoner. Inden for hver af disse zoner skal der være fælles tilladelse for giftstoffer.

I begge tilfælde vil Danmark blive tvunget til at tillade flere stoffer. I den nordiske zone vil antallet af tilladte stoffer komme op på 106, i den centraleuropæiske vil det være 210 – altså to-tre gange så mange som i dag.

I den nordlige løsning vil vi blive tvunget til at tillade stoffet metribuzin, der er til stor fare for grundvandet. Og i den centraleuropæiske løsning vil vi skulle tillade et stof som paraquat, der ikke blot slår mange vilde dyr og fugle ihjel, men også kan skade dem, der sprøjter.

Også atrazin vil blive tilladt, skønt det, hvis det siver ned i grundvandet, vil kunne føre til hormonforstyrrelser og fosterskader.