ARTIKLER


Norge lægger luft til EU's terrorliste

Norge vil ikke længere følge EU's liste over terrororganisationer. Listen vurderes at stå i vejen for landets diplomatiske fredsarbejde.
Af Staffan Dahllöf
15. januar 2006

Efter EU-landenes seneste opdatering af listen over terrorister og terrororganisationer stiller Norge sig på sidelinjen.

Norge vil ikke længere betegne organisationer som det kurdiske PKK og palæstinensiske PFLP som terrorister.

Den norske regering vil fortsat kun følge FN's liste over medlemmer af Al-Queda, og den tidligere afghanske Taleban regering.

Det meddelte den norske udenrigsminister Jonas Gahr Støre den 4. januar.

Og det har det norske udenrigsministerium efterfølgende bekræftet på skrift overfor EU's østrigske formandskab.

Ifølge den socialdemokratiske udenrigsminister Gahr Støre ligger der en »helhedsvurdering« bag beslutningen.

Problemer for mægling

»Norges indsats i fredsprocesser er et vigtigt bidrag til international fred og sikkerhed, og et arbejde som Norge har høstet anerkendelse for fra EU, USA og i øvrigt fra det internationale samfund. Regeringen ønsker at styrke denne indsats og ønsker at indrette os sådan at vi undgår at komme i en situation som vanskeliggør kontakt med parter i en konflikt,« siger ministeren i en udtalelse.

»Tilslutningen til EU-listen er ikke et problem i dag, men vil kunne få konsekvenser for fremtiden,« siger Anne Lene Dale Sandsten, talskvinde på udenrigsministeriet i Oslo til NOTAT.

Til de kendte norske mæglingsindsatser hører arbejdet med Oslo-aftalen for Mellemøsten, og mæglingsforsøg mellem den tamilske guerilla og regeringen i Sri Lanka.

Modstandsbevægelser

Den norske regerings beslutning lyder til at få en positiv modtagelse på hjemmebanen.

»Det mest glædelige er nok at Norge ikke vil være med til uretmæssigt at terroriststemple modstandsbevægelser,« siger Bjørn Jacobsen fra partiet Socialistisk Venstre til den norske avis Klassekampen.

Det borgerlige Fremskridtspartiet støtter også beslutningen, blandt andet fordi at den iranske gruppe Folkets Mujahedin er med på listen.

Den tidligere udenrigsminister Jan Petersen fra partiet Høyre siger at det i og for sig er rigtigt at selve listen i konkrete tilfælde kan komme i vejen for en fredsdialog.

Beslutningen om ikke at følge EU's terrorliste får ikke nogle retlige følger i Norge, ifølge udenrigsministeriet.

God nyhed, siger talsmand

Norge er omfattet af reglerne for EU's indre marked, og deltager i Schengensamarbejdet om fælles ydre grænsekontrol, men er ikke omfattet af de EU-beslutninger som bygger på EU's terrorliste.

Der kan derfor ikke laves en direkte norsk parallel til sigtelse mod den danske Foreningen Oprør som har givet økonomisk støtte til to organisationer på terrorlisten – den colombianske FARC og den palæstinensiske PFLP.

Foreningen Oprør er også sigtet for at opfordre til modstand mod antiterrorlove og EU's terrorliste.

Foreningens talsmand Patrick Mac Manus er glad for den norske regerings beslutning.

»Det er en god nyhed. Danmark kunne også som et lille land vælge i lighed med Norge og Finland at gå aktivt ind og mægle i internationale konflikter, i stedet for passivt at følge EU-beslutninger,« siger han.


Listeudvalg bag lukkede døre

EU's terrorliste omfatter 45 enkeltpersoner, heraf 19 EU-borgere, og 48 organisationer, heraf 18 med base i EU-lande.

Et flertal af de EU-relaterede navne har tilknytning til ETA i Baskerlandet i Spanien.

Listerne er blevet justeret et par gange pr. år siden starten i december 2001. Beslutningerne træffes med enstemmighed ved skriftlig procedure. Det indebærer at forslag til opdatering bliver rundsendt og vedtages hvis der ikke er indsigelser fra nogen af medlemslandene.

Det forberedende arbejde sker i en komité eller udvalg kaldt Clearing House hvor hvert medlemsland møder med tre repræsentanter; en jurist, en udenrigspolitisk ekspert og en efterretningsekspert. Der er ingen ankemulighed, eller politisk kontrol af beslutningerne udover de mandater som hver regering har fra sine parlamenter til at føre udenrigspolitik.

Interne diskussioner

De politiske diskussioner om listerne bliver holdt bag lukkede døre. Det er kendt at Tyskland og Sverige tidligere modsatte sig at de to efterfølgere til den kurdiske PKK blev sat på listen. Men de to organisationer KADEK og KONGRA-GEL er siden 2002 opført på listen som alias for PKK. EU har også tidligere sondret mellem forskellige grene af den palæstinensiske organisation Hamas, men det er ikke tilfældet mere.

Derudover har EU-landene vedtaget en forordning som giver Kommissionen ret til at skrive af efter FN's Taleban/Al-Queda-liste og lade dem komme på listen over dem som omfattes af økonomiske sanktioner. Den liste omfatter mere end 300 enkeltpersoner og godt 100 selskaber eller organisationer.

En af de berørte er den Somalisk fødte svenske statsborger Ahmed Yusuf som uden resultat har prøvet at blive slettet fra listen, og som tabte sin sag ved Retten i første instans, en af EU's to domstole, i september sidste år (se NOTAT 30.9.2005).


Her er listen som Norge vælger fra

* gruppen hører hjemme i et EU-land og omfattes ikke af fælles regler om økonomiske sanktioner. For grupper uden * gælder, at medlemslande skal opretholde økonomiske sanktioner, forhindre at de får aktiv eller passiv støtte fra offentligheden, at deres medlemmer bliver afvist som asylansøgere, og at efterretninger om dem gives videre til andre medlemslande.

1. Abu Nidal Organisation (ANO), (alias Fatah Revolutionary Council, Arab Revolutionary Brigades, Black September/ Sorte September og Revolutionary Organisation of Socialist Muslims)

2. Al-Aqsa Martyrs' Brigade/Al Aqsa-Martyrernes Brigade

3. Al-Aqsa. e.V.

4. Al-Takfir og al-Hijra

5. * Nuclei Territoriali Antimperialisti (Territoriale Antiimperialistiske Enheder)

6. * Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare (Håndværker-kollektivet Ild og Lignende – Til Tider Spektakulært)

7. * Nuclei Armati per il Comunismo (Væbnede Enheder for Kommunismen)

8. Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Aum Supreme Truth, alias Aleph)

9. Babbar Khalsa

10. * CCCCC – Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle (Cellen mod Kapital, Fængsler, deres Fængselsbetjente og Fængselsceller)

11. Det filippinske kommunistparti, herunder New People's Army (NPA), Filippinerne, tilknyttet Sison José MarÌa C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, der er leder af det filippinske kommunistparti, herunder NPA)

12. * Continuity Irish Republican Army (CIRA)

13. * Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Den Baskiske Befrielseshær (ETA) (følgende organisationer deltager i terrorgruppen ETA: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistÌa, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)

14. Gama'a al-Islamiyya (islamisk gruppe), (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15. Great Islamic Eastern Warriors Front (IBDA-C)

16. Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (de antifascistiske modstandsgrupper 1. oktober) (G.R.A.P.O.)

17. Hamas (herunder Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18. Hizbul Mujahideen (HM)

19. Holy Land Foundation for Relief and Development

20. International Sikh Youth Federation (ISYF)

21. * Solidarietá Internazionale (International Solidaritet)

22. Kahane Chai (Kach)

23. Khalistan Commando Force (KCF-P)

24. Det Kurdiske Arbejderparti (PKK) (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

25. * Loyalist Volunteer Force (LVF)

26. Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK eller MKO) (bortset fra National Council of Resistance of Iran (NCRI)) (alias National Liberation Army of Iran (NLA, MEK's militante fløj), The People's Mujahidin of Iran (PMOI), Muslim Iranian Student's Society)

27. Ejército de Liberación Nacional/Den Nationale Befrielseshær

28. * Orange Volunteers (OV)

29. Palestine Liberation Front/Den Palæstinensiske Befrielsesfront (PLF)

30. Palestinian Islamic Jihad /Palæstinensisk Islamisk Jihad (PIJ)

31. Popular Front for the Liberation of Palestine/Folkefronten til Palæstinas Befrielse (PFLP)

32. Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command/Folkefronten til Palæstinas Befrielse-Generalkommandoen (alias PFLP-General Command, alias PFLP-GC)

33. * Real IRA

34. * Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (De Røde Brigader til Opbygning af det Kæmpende Kommunistiske Parti)

35. * Red Hand Defenders (RHD)

36. Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (Colombias væbnede revolutionære styrker) (FARC)

37. * De Revolutionære Celler/Epanastatiki Pirines

38. * Den Revolutionære Organisation 17. November/Dekati Evdomi Noemvri

39. Folkets Revolutionære Befrielseshær/Befrielsesfront/Parti (DHKP/C), (alias Devrimci Sol (Revolutionært Venstre), Dev Sol)

40. * Folkets Revolutionære Kamp/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

41. Sendero Luminoso (SL) (Den Lysende Sti)

42. Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland) (Al Aqsa-foreningen i Nederlandene)

43. Brigata XX Luglio (Brigaden af 20. Juli)

44. * Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

45. Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (de forenede selvforsvarsstyrker i Colombia)

46. * Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Enheden for Revolutionært Proletarisk Initiativ)

47. * Nuclei di Iniziativa Proletaria (Enheder til Proletarisk Initiativ)

48. F.A.I. – Federazione Anarchica Informale (Den Uformelle Anarkistiske Sammenslutning)

Kilde: L 340/84 DA Den Europæiske Unions Tidende 23.12.2005