ARTIKLER


Stor skepsis i Finland

48 procent af finnerne er imod, at deres parlament ratificerer EU-grundloven. Tidligere undersøgelser viser, at 57 procent ønsker en folkeafstemning.
Af Luise Hemmer Pihl
18. juni 2006

48 procent af finnerne er modstandere af at deres parlament ratificerer EU-grundloven, mens kun 22 procent synes at det er i orden.

Det fremgår af en undersøgelse, som blev offentliggjort 2. juni. Undersøgelsen er foretaget i dagene 9.-20. maj af TNS Gallup OY for bl.a. GUE/NGL-gruppen i EU-parlamentet.

Tallene svarer meget godt til en tidligere undersøgelse, der viste at 57 procent ønskede en folkeafstemning om sagen, og den finske EU-parlamentariker Esko Sepp‰nen fra GUE/NGL-gruppen udtaler:

»Undersøgelsen viser at den finske politiske elite ikke er på linje med folket«, og han tilføjer at man kan forvente en reaktion fra vælgerne, når der næste forår skal være valg til Riksdagen, det finske parlament.

Den folkelige modvilje har imidlertid ikke afholdt 104 af Riksdagens medlemmer fra at stemme for en ratifikation ved en afstemning om førstebehandlingen af den regeringsrapport, der indstiller at Riksdagen ratificerer EU-grundloven. Det skete den 12. maj, hvor 24 stemte imod, og 112 undlod at stemme.