ARTIKLER


Vil afskaffe brakmarker

Kommissær Mariann Fischer Boel går nu videre med reformplaner. Ordningen med brakmarker skal afskaffes. Den er overflødig, mener hun
Af Sven Skovmand
16. oktober 2006

For at begrænse produktionen af korn, bestemte EU for nogle år siden at 15 procent af landmændenes jord skulle ligge brak, dvs. udyrket. Siden er kravet blevet lempet, men endnu ligger et område på størrelse med Lolland og Falster brak i Danmark.

Men ifølge Landbrugsavisen den 6.10.2006 ønsker kommissær Mariann Fischer Boel nu at afskaffe braklægningen. Den er ulogisk, mener hun.

Braklægning kunne have mening, da der var en høj pris på korn, og man ønskede at få produktionen nedsat. Men i dag er prisen sat kraftigt ned, og landmændene får tilskud i forhold til deres areal – uden hensyn til om de dyrker det eller ej.

Samtidig giver braklægningen et stort administrativt besvær for både landmændene og myndighederne.

Mariann Fischer Boel vil afskaffe braklægningen i forbindelse med en almindelig vurdering af landbruget i EU. Den skal ske i 2008.