ARTIKLER


Vil Unionen vide det?

Aldrig har retssikkerheden været udsat for så alvorlige trusler som i dag, skriver Ole Krarup i et indlæg.
Af Ole Krarup
29. september 2006

Juridiske håndværkere og teoretikere har i mange år kæmpet for retsstatens principper, særlig for retssikkerhed: Beskyttelsen – ikke mindst for samfundets underprivilegerede – i forhold til politi og anden statsmagt. Resultatet er deprimerende: Aldrig har retssikkerheden været udsat for så alvorlige trusler som i dag.

At EU-traktaten føres frem som »Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed« afspejler ikke virkeligheden. Det er en myte, der dækker over en systematisk ødelæggelse af retsstaten. Retssikkerheden forringes hver dag, og ingen af Unionens institutioner har vilje og evne til at gennemføre en effektiv kursændring. Jeg indskrænker mig til to budskaber:

1. Uden at have praktiseret overgreb af dimensioner som USA’s i den såkaldte »kamp mod terrorismen« begår EU og medlemslandene hver dag overgreb over for både retsløse flygtninge og terrormistænkte. Politistaten er faretruende nær. Fort Europa.

2. Dernæst: Unionens institutioner ønsker ikke at finde nogen forklaring på den voksende flygtningestrøm og på terror-truslerne mod Europa.

Den væsentlige årsag er: Verdens økonomiske, sociale og kulturelle ulighed, en ulighed der vokser dag for dag - som en direkte følge af EU’s udbytningspolitik overfor og undertrykkelse af verdens fattigste områder. Her finder vi ondets rod. Kun med denne indsigt kan der gennemføres en respektabel retspolitik.