ARTIKLER


Tyskerne kan fortsat spænde ben for vindkraft

EU har opgivet at få Tyskland til at fjerne de tyske energiselskabers eneret på at transportere strøm. Det er til skade for dansk vindkraft.
Af Sven Skovmand
4. september 2008

Elmonopol. På et møde fredag den 6. juni opgav EU's energiministre at tvinge Tyskland til at ophæve energiselskabernes eneret på de ledninger, der fører strømmen ud til forbrugerne.

Eneretten er vigtig for de tyske selskaber, fordi de kan forhindre indførsel af billig strøm fra udlandet. Det gør det muligt for dem at opretholde høje priser.

Til gengæld er eneretten til skade for de danske vindmøller, der på tidspunkter med megen vind kan være nødt til at sælge strømmen til Tyskland. I en række tilfælde har det ikke været muligt, fordi de tyske energiselskaber har sagt nej.

I stedet for at forbyde den uheldige praksis krævede energiministrene, at de tyske energiselskaber skal opdele produktion og drift af ledninger i to forskellige selskaber, hvis drift og regnskaber de tyske myndigheder skal holde øje med. Om to år skal EU vurdere, om adskillelsen er gennemført i praksis.

Denne svage beslutning får Dansk Energi til ifølge Børsen for 9. juni 2008 at foreslå, at der lægges et direkte kabel mellem Danmark og Holland, så man kan sende strømmen uden om Tyskland.

Se mere om EU's energipolitik i Notats nummer for juli 2007 eller slå op i Notat.dk under »energi«