ARTIKLER


Dommerne i Karlsruhe bremser Lissabon-traktaten

Domstolen siger, at den tyske Lissabon-lov er ulovlig.
Af Sven Skovmand
29. august 2009

Den 30. juni afsagde den tyske forfatningsdomstol i Karlsruhe sin længe ventede dom om, hvorvidt Lissabon-traktaten er forenelig med den tyske grundlov.

Som forventet sagde domstolens otte dommere ikke, at Lissabon-traktaten var uforenelig med den tyske grundlov. Det blev straks udråbt som en sejr for traktaten, men det skyldtes kun, at traktatens tilhængere ikke havde læst hele ordlyden.

Domstolen sagde nemlig direkte, at den tyske lov om Lissabon stred mod den tyske grundlov, og at den skal ændres, hvis traktaten skal kunne underskrives.

Da Tyskland har valg den 27. september, vil det i praksis være svært at nå at vedtage en ny lov inden da. Domstolens krav er nemlig ganske vidtgående.

Medlemsstaterne skal bevare opgaver

Domstolen i Karlsruhe siger således, at en række af Lissabon-traktatens bestemmelser kun kan gennemføres, hvis der bevares et tilstrækkeligt omfang af opgaver i medlemsstaterne. Det gælder især inden for det retsmæssige samarbejde, det fælles forsvar og sociale anliggender.

Dommen anfægter også den ret, som Lissabon-traktaten giver EU's myndigheder til at udvide deres beføjelser, hvis blot det sker med enstemmighed.

Hvis EU's beføjelser skal udvides, kræver det, at både den tyske forbundsdag og det tyske forbundsråd – som er valgt af delstaterne – siger ja til det, siger dommerne.

Det åbner mulighed for, at tyske borgere kan rejse nye sager for domstolen i Karlsruhe.

Som magasinet »Der Spiegel« siger i artiklen »Wut und Tränen den 6. juli 2009, truer dommen ikke blot regeringens plan om at ratificere Lissabon-traktaten, men også den videregående europæiske integration.