ARTIKLER


EU vil støtte fjernelse af CO2

At fjerne CO2 fra kulkraftværker er problematisk. Men kullobbyen i EU er stærk, og nu vil EU; støtte tanken med et milliardbeløb
Af Sven Skovmand
28. december 2010

.

At fjerne kuldioxid fra atmosfæren og gemme den i sikre geologiske lag langt under jordoverfladen har længe været en drøm for folk med tilknytning til kulindustrien og de kraftværker, der bygger på kul. Men tanken har også vakt kritik.

Modstanderne frygter, at kuldioxiden vil sive ud fra lagene, og dermed vende tilbage til atmosfæren. Samtidig påpeger de, at metoden kræver så megen energi, at der skal udvindes 25 procent flere kul, end der ellers skulle.

Men kulindustrien har stor indflydelse i EU. Derfor har Kommissionen nu meddelt, at den vil støtte 4 projekter til fjernelse af kuldioxid og 4 andre projekter til formindskelse af kullenes udslip af CO2. Samtidig vil den give støtte til 34 projekter for vedvarende energi.

Pengene udbetales under NER300 programmet, der får sine indtægter fra salg af CO2-kvoter. Kommissionen regner med, at der på baggrund af de nuværende priser vil være cirka 30 milliarder kroner til rådighed.