ARTIKLER


Nyt bud: Du må ikke håne de religiøse!

1. januar 2010 trådte en ny blasfemiparagraf i kraft i Irland. Religiøse fornærmelser kan nu straffes med op til 186.000 kroner.
Af Åge Skovrind
11. marts 2010

Udgivelse af materiale eller ytringer som fornærmer eller forhåner religiøse mennesker er med en ny irsk lov blevet en strafbar forbrydelse. Regeringen siger at den nye lov er nødvendig af hensyn til grundloven, mens kritikere ser den som et udemokratisk og middelalderligt tilbageslag.

Det nye er definitionen af blasfemisk overgreb og en strafferamme på op til 25.000 euro (186.000 kroner). I det oprindelige forslag var den endda sat til 745.000 kroner.

Med formuleringerne i den nye lov bliver det strafbart at offentliggøre materiale eller komme med udtalelser som er stærkt fornærmende eller forhånende. Det gælder i sager som anses for hellige af en hvilken som helst religion, og som derved er et overgreb på et større antal af troende. For at kunne straffes, skal man have haft til hensigt at begå et overgreb.

Den irske grundlov foreskriver at blasfemi skal straffes i overensstemmelse med loven. Loven om æreskrænkelse fra 1961 har hidtil kriminaliseret blasfemi, men uden at definere hvad der var strafbart.

I 1999 afviste Højesteret den eneste sag i nyere tid og udtalte at det ikke var muligt at definere blasfemi.

Den nye blasfemiparagraf kommer som led i en reform af loven fra 1961. Men kritikere mener at man i stedet burde have fjernet henvisningen til blasfemi fra grundloven gennem en folkeafstemning.

Kritikere siger at loven vil underminere kampen for ytringsfrihed i andre lande og peger på, at Irland i 2008 stemte imod da islamiske lande i FN foreslog at definere religiøs forhånelse som en forbrydelse.

Irske ateister har udfordret loven ved at offentliggøre 25 angiveligt blasfemiske udtalelser på deres hjemmeside atheist.ie. Bag udtalelserne står blandt andet Jesus (til jøderne: Jeres gud er en morder), Muhammed (Forband jøderne og de kristne), paven (Muhammed har kun hidbragt onde og umenneskelige ting), Frank Zappa (gudetro er chimpanseområdet af hjernen) og sangerinden Björk (fuck budd-histerne).