ARTIKLER


Realkreditten frygter bankunion

Realkreditinstitutterne er langt mere kritiske over for tankerne om en bankunion end bankerne.


Af Sven Skovmand
13. april 2013

Mens de danske banker gennemgående har støttet tanken om en bankunion i EU, er realkreditinstitutterne bekymrede. Det fremgår af en artikel i Børsen 12. december 2012 »Realkredit frygter bankunion«.

»Det danske realkreditsystem er meget vanskeligt at forklare i udlandet, og der er derfor en klar risiko for, at modellen vil komme under fornyet angreb fra det kommende tilsyn i Frankfurt, med mindre der sikres klare undtagelsesbestemmelser«, siger underdirektør Jesper Berg i Nykredit, der betegner bankunionen som en »potentielt meget alvorlig trussel«.

Administrerende direktør i Realkreditforeningen, Karsten Beltoft, er især bekymret for, at man vil etablere en fælles regelbog for hele EU's finanssektor.

»Det er forkert, når der her tales, som om der eksisterer et stort, fælles finansielt system i Europa. Man er nødt til at sige, at der findes en række forskellige delmarkeder, hvor det for nogles vedkommende giver mening med fælles regler og ensretning, mens det for andre ikke gør,« siger han.

Beltoft er overbevist om, at den danske realkreditmodel ikke vil vinde, hvis der for alvor etableres en fælles regelbog, og det vil være til skade for hele det danske samfund.

Markedsværdien af den danske realkredit er på 60 procent af den danske kreditgivning, og hvis det bliver sværere at yde realkreditlån, vil de danske låneomkostninger vokse mærkbart, siger han og forventer, at det især vil være til skade for boligejere og mindre erhvervsdrivende inden for blandt andet håndværk og landbrug.