ARTIKLER


EU skal ikke lovfæste mindsteløn

EU skal ikke arbejde for, at hvert land fastsætter en mindsteløn ved lov. I stedet skal arbejdsmarkedets parter bevare retten til selv at forhandle løn og arbejdsvilkår, mener samtlige spidskandidater.


Af Jesper Vestermark Køber
23. maj 2014

I mange år har man i EU diskuteret mulighederne for politisk at fastsætte en mindsteløn i hvert medlemsland. Målet ville være at mindske uligheder mellem landene, og på den måde begrænse social dumping.

Men hvis det står til de danske kandidater, har et sådan forslag ingen gang på jord. De er alle glade for den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter selv fastsætter lønnen.

»Vi skal huske, at i de lande, hvor der er en mindsteløn, er der ingen konfliktret. Jeg går ind for at fastholde den model, som både arbejdsgivere og fagforeninger i Danmark siger, er den rigtige«, lyder det fra Bendt Bendtsen (K). Og hele resten af det politiske spektrum er enige.

Vifte Mindsteloen

Rødt ja til mindsteløn i andre lande

Margrete Auken (SF) og Jeppe Kofod (S) anerkender dog, at mindsteløn kan være fornuftigt nok i andre lande. Bare ikke i Danmark.

»På samme måde som der skal være respekt for de forskellige velfærdsmodeller i EU, så skal der også være respekt for de forskellige arbejdsmarkedsmodeller«, siger Jeppe Kofod.

»I lande hvor der er lovgivning, og der er mindsteløn, der må vi se til at den bliver tilstrækkelig høj. Dem der har en mindsteløn skal have en acceptabel løn, som man kan leve af«, lyder det fra Margrete Auken.  

Borgerlige for den danske model

De borgerlige partier er også godt tilfredse med, at staten ikke blander sig.

»Vi har et rigtig godt system i Danmark, hvor arbejdsmarkedets parter selv fastsætter lønnen. Grundlæggende mener vi jo, at staten og politikerne skal blande sig mindst muligt. Civilsamfundet og markedet skal fylde mere«, mener Christina Egelund fra Liberal Alliance. 

Morten Helveg Petersen (R) og Ulla Tørnæs (V) står også fast på, at EU ikke skal udfordre de modeller, som findes i de enkelte medlemsstater.

»Hvis man fastsætter en minimumsløn eller man almengør en overenskomstaftale, så mener jeg, at man er inde og ændre ved noget, der er fuldstændig fundamentalt for den danske model. Og det vil vi ikke være med til«, siger Ulla Tørnæs.

EU skal ikke blande sig

Hos EU-skeptikerne ønsker man heller ingen indblanding fra EU:

»Jeg synes ikke, at EU skal blande sig i vores lønninger. Det ved jeg godt, at de gør allerede. Så sent som i går stemte jeg om en rapport, hvor vi kom med nogle anbefalinger til landenes lønniveauer, så der mener jeg EU skal blande sig fuldstændig uden om«, lyder det fra Morten Messerschmidt (DF). For Folkebevægelsens Rina Ronja Kari handler det om manglen på folkeligt mandat:

»Hvis vi indfører det ved EU-lov, så mangler vi den folkelige opbakning og den demokratiske debat om det. Og det vil være katastrofalt.«

Læs alle politikernes uddybede svar på www.hvaderdinholdning.dk

Læs hele temanummeret af NOTAT: Valgets store spørgsmål del 2