ARTIKLER


Hvor meget bestemmer EU?

Der er gjort mange forsøg på at sætte tal på EU’s magt, men det gode spørgsmål kan kun besvares med en overordnet vurdering: Det er rigtig meget, der bliver besluttet i EU.


Af Rasmus Nørlem Sørensen
1. januar 2014

Det er ikke muligt at finde et samlet tal for, hvor meget EU bestemmer. Men et par tal kan give et overordnet indtryk.

Når de nyvalgte kommunalpolitikere trækker i arbejdstøjet, må de forvente, at over halvdelen af sagerne på den kommunale dagsorden har med EU at gøre. I 2012 var det 53%.

Hvis man ser på den nationale lovgivning, så har over 20% af love og bekendtgørelser en såkaldt EU-note. Det vil sige, at beslutningen er truffet i EU, men loven lavet i Danmark.

Er 20 procent så svaret?

Hvis man kun forholder sig til EU-noter, overser man de vigtige mellemstatslige aftaler, som Danmark har indgået de seneste par år. Finanspagten, europagten og flere andre aftaler om økonomi og finanspolitik er indgået direkte mellem Danmark og andre EU-lande.

Man får heller ikke talt de såkaldte forordninger med, der gælder direkte for borgerne, uden at det danske Folketing skal vedtage dem. Et kvalificeret bud vil være, at hvis man tæller disse forordninger med, så er omkring 50% af alle retsakter, der er gældende i Danmark – besluttet i EU.

Bestemmer EU over Folketinget?

EU-retten har forrang for national lovgivning. En beslutning, der er truffet i EU-systemet, eller en dom, der er afsagt af EU-Domstolen, kan i praksis ikke ændres eller ophæves af Folketinget.

Der er formelle grænser for EU’s magt over Danmark. Hvis en EU-beslutning er i strid med grundloven, så gælder den ikke i Danmark. Og i princippet er det muligt for Folketinget at vedtage en lov, der har til formål at bryde EU-lovgivning. Så skal alle myndigheder i Danmark følge Folketingets beslutning og ikke EU’s. Men så bryder man med de grundlæggende aftaler i EU’s traktater.

Kort sagt: Hvis man vil være med i klubben, må man også følge klubbens reglement. 

NOTAT udgav i september 2011 temanummeret ”Hvor meget bestemmer EU?”, der graver dybere i tallene og dokumentationen for EU’s indflydelse.