ARTIKLER


Et mere positivt syn på østarbejderen

De østeuropæere, der arbejder i Danmark, er i gennemsnit højere uddannede end danskerne. Det skal vi blive bedre til at udnytte på fremtidens arbejdsmarked, mener sociolog Jens Arnholtz.


Af Emilie Ellehauge
19. december 2014

»Der er tale om folk, som bliver placeret i en del af arbejdsmarkedet, som ikke kræver særlige kvalifikationer. Og det er ikke fordi, de ikke har nogen kvalifikationer eller uddannelse.«

Sådan opsummerer Jens Arnholtz, der er adjunkt ved Københavns Universitet, den ubalance, han ser på det danske arbejdsmarked, hvor mange østeuropæere udfører arbejde, som de er overkvalificerede til.

Ifølge hans forskning er langt de fleste polske migranter i hovedstadsområdet ansat inden for fag som rengøring, byggeri eller avisomdeling selvom de i gennemsnit har et højere uddannelsesniveau end danskerne.

»Det sætter vores ønske om at importere veluddannet arbejdskraft i perspektiv,« mener han. 

Negative undersøgelser

En ting er, at de er overkvalificerede. En anden er, at deres tilstedeværelse ikke bliver påskønnet. Mange polakker bliver uretmæssigt kædet sammen med social dumping, mener Jens Arnholtz:

»Mange af de undersøgelser, man laver på området, har ofte et negativt sigte. De antager, at tilstedeværelsen af arbejdsmigranter er lig med social dumping, altså at migranternes lave lønninger automatisk trykker lønnen for de lokale arbejdere.

Men jeg har endnu ikke set en undersøgelse, der beviser det.«

Han er derfor ked af, at polakker i Danmark har fået et ry for at skabe dårligere vilkår for danskere i de samme sektorer.

»Det har som konsekvens, at de befinder sig lavt på den sociale stige,« siger han.

Værst i byggebranchen

Problemet er størst i byggebranchen, hvor de polske arbejdere oplever diskrimination fra deres danske kolleger og er genstand for negativ fremstilling i medierne.

»Der er 34 pct. lønforskel mellem danskere og polakker i byggebranchen. I rengøringssektoren er lønforskellen nede på 12 pct. Det skaber mindre konflikt grupperne imellem og fylder derfor ikke nær så meget i mediebilledet.«

Tallene kommer fra Arnholtz’s egen forskning, hvor 500 polakker i hovedstadsområdet er blevet spurgt ind til deres ophold og arbejde i Danmark. Men det er en tendens i hele Europa, mener han.

Han opfordrer til, at vi genovervejer vores syn på det europæiske arbejdsmarked, og begynder at ansætte flere migrant-arbejdere til det arbejde, de er uddannede til.

Det vil betyde færre konflikter i for eksempel byggebranchen, tror han.

»Overordnet bør vi blive bedre til at udnytte arbejdsmigranternes kompetencer i modtagerlandene i stedet for at tænke på arbejdsmigration som en trussel mod det nationale arbejdsmarked.«

Interviewet er baseret på en EURECO-forelæsning med Jens Arnholtz ved Københavns Universitet den 7. oktober 2014.

Blå bog - arnholtz

Artiklen blev første gang bragt i NOTAT nr. 1278 1. december 2014