ARTIKLER


Sociale rettigheder deler vandene

En traktatændring, der sætter sociale rettigheder over konkurrenceregler, har længe været et krav fra den europæiske fagbevægelse. Spørgsmålet splitter både rød og blå blok.  


Af Jesper Vestermark Køber
22. maj 2014

Siden 2008 har den europæiske fagbevægelse ETUC uden held forsøgt at få en social klausul indskrevet i Lissabon-traktaten. Den skal sikre, at sociale rettigheder får forrang for konkurrenceregler i sager ved EU-Domstolen.

Socialdemokraternes Jeppe Kofod bakker op om forslaget:

»Det er afgørende, at man som arbejdstager har ret til ordentlige arbejdsmæssige og sociale forhold og til en ordentlig løn. Det er vigtigt at sikre politisk, så det ikke er markedet, der dikterer, hvordan det skal være«, siger han.

Det kan Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen godt stå inde for, men hun tvivler på, at en klausul er realistisk:

»Vi kan vedtage nogle lappeløsninger i Parlamentet, og det vil jeg gerne bakke op om at gøre. Men den grundlæggende idé om, at arbejdskraftens og kapitalens frie bevægelighed er det vigtigste, står helt utvetydigt fast i traktaten, så det kan vi ikke gøre noget ved«, siger hun.

SF's Margrete Auken afviser helt at traktatfæste en social klausul:

»Jeg vil være nervøs for, at sådan en klausul bliver brugt til selvbeskyttelse mod de andre. Vi skal til gengæld arbejde med kraft for, at vi får så gode vilkår som muligt i udstationeringsdirektivet, vikardirektivet og i håndhævelsesdirektivet«.

Vifte Sociale Rettigheder

Morten og Morten tvivler

For Morten Helveg Petersen (R) er det ikke et spørgsmål, der kan besvares entydigt.

»Det må afhænge af de konkrete omstændigheder i en gældende situation, hvilke hensyn, der skal veje tungest«, siger den radikale spidskandidat. Morten Messerschmidt er også i tvivl.

»Jeg synes jo i udgangspunktet, at EU skal holde nallerne væk fra sociale spørgsmål og fokusere på at få varerne til at flyde over grænserne. Når jeg så alligevel vil svare ja til spørgsmålet, så handler det om, at man skal have EU til at overholde de nationale sociale regler«, siger han.

De sociale rettigheder er nationale

Hos Liberal Alliance er der ingen tvivl. Enhver begrænsning af det frie marked er en dårlig idé.

»I Liberal Alliance synes vi, at det frie marked er en rigtig god regulator til at finde det rigtige leje. Derfor mener vi ikke, at EU skal blande sig i konkurrencen«, siger hun. Ulla Tørnæs (V) ønsker heller ikke politisk indblanding på det område.

Bendt Bendtsen (K) mener slet ikke, at EU er rette forum at sikre sociale rettigheder i:

»Det sociale område er noget, som hellere skal behandles i de nationale parlamenter. Det mener jeg ikke, vi skal have EU til at blande sig i. Det indre marked er det vigtigste – resten klarer vi via Socialministeriet i Danmark«, siger han.

Læs alle politikernes uddybede svar på www.hvaderdinholdning.dk

Læs hele temanummeret af NOTAT: Valgets store spørgsmål del 2