ARTIKLER


Hormonforstyrrende stoffer er dyre for mennesker

Undersøgelser foretaget af 18 fremtrædende forskere og læger, viser, at hormonforstyrrende stoffer i EU koster store beløb.


Af Sven Skovmand
27. marts 2015

Det fortæller Politiken den 6. marts 2015 i artiklen »Hormonkemi koster EU 1.170 mia. kr.«

Forskerne blev provokeret af, at EU-kommissionen i 2013 spurgte industrien, hvad det vil koste at fjerne eller begrænse hormonforstyrrende stoffer. Denne fremgangsmåde har nemlig reelt betydet, at arbejdet for at bremse stofferne er sat i stå. Derfor satte de deres egen undersøgelse i gang.

Professor ved Syddansk Universitet, Philippe Grandjean, har spillet en fremtrædende rolle i undersøgelsen. Han understreger, at tallene alene bygger på de skader, der direkte kan påvises økonomisk – herunder udgifter til sygehuse og mistet arbejdsevne. Tab af livskvalitet er ikke taget med, siger Grandjean.

Hormonerne er kendt som ftalater, bromerede flammehæmmere, parabener og insektgifte. De er mistænkt for at medføre blandt andet nedsat frugtbarhed, misdannede kønsorganer, testikelkræft, hjerte-kar-sygdomme, neurologiske skader, indlæringsproblemer, fedme og diabetes-2.

Professor Jakob Kjellberg fra Kora, som er det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning, betegner tallene som realistiske, selv om han har svært ved at vurdere forskningen bag beregningerne.

Miljøminister Kirsten Grosbøl siger til Politiken, at hun vil have tallene ind i Kommissionens konsekvensberegninger, så den ikke kun ser på industriens tal.