ARTIKLER


Profiler fra V og S kritiserer TTIP-debatten – ”pinligt cirkus”

Debatten om TTIP spidser til, og det går ikke stille for sig. Senest valgte EU-Parlamentets formand at udskyde en afstemning om frihandelsaftalen med USA, og det resulterede i decideret pinagtig debat, mener både socialdemokrat og venstrepolitiker. 


Af Tine Toft Jørgensen
12. juni 2015

Buhen, hujen, klappen og råben i et hidsigt sammensurium af afbrydelser og banken i bordet. Scenariet er hverken en beskrivelse af en demonstration eller et hidsigt køkkenmøde på et ungdomskollegie. Det var derimod debatten om udskydelsen af afstemningen i EU-Parlamentets plenarsal, der i løbet af onsdag formiddag udspillede sig i et højere og højere toneleje.

Formanden for EU-Parlamentet, Martin Schultz, blev beskyldt på både italiensk, tysk og fransk for at manipulere med borgere og demokrati i en diskussion der, som man kan se i følgende link, handlede meget lidt om selve indholdet i frihandelsaftalen TTIP (Transatlanctis Trade and Investment Partnership) og mere om metadebat og ansvarsfraskrivelse.

Se debatten her: "Live plenary debate"

Under debatten kan man høre politikere fra flere af de politiske grupper kritisere selve udskydelsen skarpt, og beskyldningerne ryger gennem luften mod både dem, der er for og imod. Flere af talerne siger, at de ikke vil tage ansvar for, at borgernes bekymringer på den måde bliver udskudt. Der er stor uro i salen under hele debatten, som ordstyreren har svært ved at holde samling på. På et tidspunkt slukker han mikrofonen og beder 2 gange en parlamentariker om at sætte sig ned.

»Drøftelserne var pinlige. Folk råbte, skreg og pegede fingre af hinanden. Og mange tager patent på at tale på "folkets" vegne. Vi repræsenterer hver især en række borgere. Ingen er mere værd end andre i den sag. Så af hensyn til en ordentlig debattone, var det nok også gavnligt at debatten blev udsat,« siger Christel Schaldemose (S), der ligesom Jeppe Kofod (S) og et snævert flertal i Parlamentet stemte for en udskydelse af debatten til den egentlige afstemning finder sted.

Netop udskydelsen af debatten blev stærkt kritiseret af de EU-Parlamentarikere, der havde taget ”Stop TTIP”- skilte med sig ind i plenarsalen. Også Rina Ronja Kari er kritisk, og skriver på sin Twitterprofil: »De store grupper fik deres vilje, ingen debat om TTIP, det halter med demokratiet.«

Den udskudte afstemning er ikke den endelige beslutning om at forkaste eller godkende TTIP, men en afstemning om, hvorvidt EU-Parlamentet kan tilslutte sig den nuværende forhandlingslinje. Det er den linje de nuværende forhandlinger ligger for dagen på kontroversielle områder som blandt andet arbejdstagerrettigheder og investorbeskyttelsesmekanismen ISDS.  Resolutionen, der skulle have været afstemning om, havde omkring 200 ændringsforslag, og bliver nu sendt tilbage til handelsudvalget for at se, om grupperne kan nå til enighed.  

Debatten spidser til

Ulla Tørnæs (V) stemte også for at udskyde debatten til selve afstemning reelt kommer til at finde sted.

Hun kalder situationen for et pinagtig, og som mange andre godkender hun ikke den officielle forklaring om, at afstemningen blev udskudt, fordi ”der var for mange ændringsforslag”.

»Den forklaring holder ikke. Vi har været vidne til et pinagtigt cirkus mellem de politiske grupper i Parlamentet i den her sag,« skriver hun i en pressemeddelelse. Hun kritiserer særligt socialdemokraterne for at stå i vejen for at få en aftale på plads.

»Inden længe starter valgkampen i USA, og jeg frygter, at det manglende mandat vil forsinke arbejdet for at sikre en stærk aftale. Millioner af europæere venter på, at EU indgår en ambitiøs handelsaftale med USA, der kan skabe nye arbejdspladser og fornyet vækst i Europa. I stedet for at gå forrest og finde løsninger til Europas borgere og virksomheder, står Parlamentet handlingslammet tilbage,« slutter Ulla Tørnæs, der sidder i den frihandelspositive og liberale gruppe ALDE.

Splid i den store koalition

Og netop socialdemokraterne beskrives af flere fra parlamentet som årsagen til udskydelserne. Der er nemlig opstået splid i den store S&D gruppe, og flere i medlemmer overvejede at stemme imod resolutionen.

En af de kritiske røster i den ophedede debat lød som følger:

»Vi var klar til at stemme. Det er på grund af den uærlige opførsel fra venstrefløjen i dette hus, at vi ikke stemmer. Vi troede, vi havde en aftale, men den blev brudt. Når vi hører venstrefløjen i dette parlament diskutere indbyrdes, foreslår jeg, at vi ikke kun har en tvivstbilæggelsesmekanisme i TTIP, men også her i Parlamentet,« lød forsøget på en forsonende vits fra den britiske taler.

Også erhvervslivet var hurtigt ude og fordømme den tilspidsede debat, som Dansk Industri kalder et uønsket scenarie for erhvervslivet og et problem for Europa-Parlamentets troværdighed.

Det er blandt andet den omdiskuterede ISDS-mekanisme, der har fået flere socialdemokrater til at tvivle og bakke ud. Det har skabt problemer i den store koalition mellem socialdemokraterne og den konservative gruppe EPP, der ellers typisk danner brede aftaler på tværs af midten.

Selv skyder socialdemokraterne skytset den anden vej – mod den borgerlige fløj. I en officiel udmelding skriver de, at de stadig støtter TTIP, men understreger endnu tydeliger end tidligere, at gruppen er imod ISDS, og at det ”er op til de konservative at beslutte, om de virkelig vil have en resolution eller ej.”

NOTAT følger henover folkemødet op på, om de store grupper kan blive enige om knasterne, og hvad socialdemokraterne vil stille op med tvivlen internt i gruppen. 

Hvis man vil læse om, hvorfor de danske socialdemokrater bakker op om aftalen, kan man læse Jeppe Kofods (S) indlæg til Altinget her: "Arbejdervenlig frihandelsaftale med USA".