ARTIKLER


Sporskifte. Læs om fremtidens EU-debat.

Flere artikler
Gå til forside

Kategorier:

NOTAT under nye former

DELTAG. Vi er stolte af vores bidrag til EU-debatten gennem 40 år på tryk. Men i en organisation med få ressourcer må vi lægge kræfterne der, hvor de gør den største forskel. Her er et overblik over vores fremtidige arbejde.


Af Rasmus Nørlem Sørensen
7. juli 2016

Kritisk folkeoplysning og EU-debat er fortsat vores fokus. Men formen bliver en anden. Vi vil fremover lægge mere vægt på at deltage i debatten i andre medier, på at engagere befolkningen i levende debatter og på at sætte dagsorden i forhold til EU’s fremtid.

Rammen for vores arbejde bliver Demokrati i Europa Oplysningsforbundet, DEO, der de seneste syv år har stået for udgivelsen af NOTAT, og vi opfordrer alle abonnenter til at fortsætte som medlemmer af DEO.

Netavis og nyhedsbrev

Månedsmagasinet stopper, men den vigtige oplysningsopgave fortsætter i Netavisen Notat og i vores kommende nyhedsbrev. Staffan Dahllöf, der har arbejdet med NOTAT i 25 år bliver tovholder på de to nye udgivelser.

I en overgangsperiode kan du finde artiklerne her på www.notat.dk og fra efteråret 2016 på den nye hjemmeside på www.deo.dk. Nyhedsbrevet lanceres efter sommerferien.

Temabøger og kvartalsudgivelser

Vi tror stadig fuldt og fast på oplysning på tryk. Men fremover vil vi sætte kræfterne ind på fire årlige udgivelser. Den første bliver et visionsmagasin med efterårets program og planer for vores videre arbejde. Den næste planlagte udgivelse er debatbogen Hvad er det for banker, vi vil have? om Bankunionen, finansregulering og privat pengeskabelse. Bogen vil danne baggrund for en landsdækkende debatturné i efteråret.

Debatmøder og folkehøringer

DEO gennemfører omkring 40 offentlige arrangementer om året, hvor deltagerantallet ligger skyhøjt med over 90 deltagere i gennemsnit. I efteråret 2016 vil vores debatter fokusere på EU’s fremtid, og særligt på hvordan EU må reformeres for at løse problemer med skattely, flygtninge, social dumping, løntryk og ureguleret frihandel.

Vi inviterer dig til at komme med dine bud på løsninger, så vores politikere kan blive klædt på til udfordringerne.

EU-undervisning og efteruddannelse

Alt for mange ved alt for lidt om EU. Derfor har vi siden 2009 kørt projektet DEOundervisning, hvor vi udarbejder problemorienterede undervisningsmaterialer om EU til de gymnasiale uddannelser. Hvert år afholder vi desuden fire store efteruddannelseskonferencer, hvor mere end 500 undervisere bliver klædt på til bedre EU-undervisning. Denne sommer lancerer vi desuden en portal med materialer til folkeskolen.

Du kan finde materialet på www.undervisning.deo.dk

Rejser med politisk kant

Estland, Letland, Litauen, Polen, Strasbourg og Bruxelles. Det er rejsemålene for den folkeoplysning på hjul, der hvert år sender hundredvis af videbegærlige danskere på opdagelse i det Europa, vi er en del af. Vi holder oplæg om politik, kultur, EU og demokrati og møder lokale organisationer, politikere og eksperter.

Ebbe Kløvedal Reichs Demokratistafet: Özlem Cekic

På grundlovsdag skifter demokratistafetten hænder og en ny modtager får til opgave at sætte demokratiet til debat. I år er det debattør og dialogkaffe-bestyrer, Özlem Cekic, der har fået stafetten. Hun sætter på en række debatmøder rundt om i landet fokus på, hvordan vi kan skabe den gode demokratiske samtale på tværs af had og modsætninger.

EU-foredrag

Vi er ikke bange for at dele viden. Vi har derfor blandt andet oprettet hjemmesiden www.euforedrag.dk, hvor alle kan finde et katalog over de oplægsholdere og eksperter, vi mener har noget at byde på. Vi stiller også gerne selv op som oplægsholdere.

Dit medlemskab

Alle abonnenter vil fremover hedde ”medlemmer” og vil modtage en kvartalsvis bog, et nyhedsbrev og få rabat på deltagelse i DEO’s rejser og debatmøder.

 

Demokrati kræver deltagelse. Jo flere, der bakker op om vores arbejde og deltager i vores aktiviteter, des mere kan vi udrette.

 

Rasmus Nørlem Sørensen, sekretariatsleder

Finn Ellegaard, administrativ leder

Dorte Duun, medlemssekretær

Ingelise Bech-Hansen, grafiker

Staffan Dahllöf, journalist

Eva Enoksen, projektleder

Sarah Dieckmann, projektleder

Turid Danielsen, projektleder