ARTIKLER


Optjening i fire år – Camerons krav til EU

EU-borgere, som kommer til Storbritannien, skal forsørge sig selv i fire år for at få adgang til sociale ydelser, kræver Cameron. Det er det britiske krav, som EU har vanskeligst ved at acceptere.


Af Staffan Dahllöf
1. januar 2016

OPTJENINGSPERIODE. Kun et af premierminister David Camerons fire krav til EU ser ud til for alvor at bekymre EU-ledelsen i Bruxelles: kravet om at EU-borgere skal gennemgå en 4-årig optjeningsperiode for at få samme adgang til sociale ydelser som britiske statsborgere.

De tre andre krav vil tilsyneladende være til at leve med, eller måske formulere sig udenom, for EU, hvis man læser formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusks, svar på David Camerons krav (se overblikket nederst).

Kravet på en optjeningsperiode for migranter fra EU-lande vil kunne ses som en åbenlys diskriminering af ikke-britiske EU-borgere – og det må man ikke.

»Det vil kræve en traktatændring, og det er der ingen større interesse for. Omvendt kan kravet heller ikke gælde for alle i Storbritannien, da det indebærer aldersdiskriminering, fordi sociale ydelser kun vil blive tilgængelige for dem, som er fyldt 22 år,« siger Maja Kluger Rasmussen, senioranalytiker ved tænketanken Europa, som i foråret publicerede en analyse af de britiske krav.

”Så hurtigt som muligt”

David Cameron formulerede kravene til EU første gang i en tale i 2013, da han lovede briterne en folkeafstemning om EU efter politisk pres. Derefter er de trin for trin blevet barberet ned til fire overordnede krav.

Cameron ønsker selv, at briterne skal stemme ja, så Storbritannien forbliver i EU. Og der lyttes åbenlyst til kravene i Bruxelles. Tusk skriver blandt andet:

”Usikkerheden om Storbritanniens fremtid i EU er en destabiliserende faktor. Vi bliver derfor nødt til at finde en løsning, som svarer til de britiske bekymringer så hurtigt som muligt.”

Forskel på ydelser

De sociale ydelser er noget, som Donald Tusk vil diskutere nærmere med den britiske regering for at kunne tage stilling:

”Vi kan se gode udsigter til, at vi kan blive enige om muligheder for at bekæmpe misbrug af ydelser. Måske kan vi også blive enige om ændringer af reglerne om, at sende børnepenge ud af landet. Men der er for nærværende ingen enighed om kravet om, at mennesker skal leve og forsørge sig i fire år i Storbritannien, inden de får ret til ydelser og boligstøtte,” skriver Donald Tusk.

Hvor mange penge drejer det sig om? Cameron siger, at 40 procent af de EU-borgere, som for nylig er kommet til Storbritannien, nyder godt af britiske velfærdsydelser. Det mener The Guardian ikke er troværdigt, men avisen er af tre ministerier blevet nægtet adgang til Camerons tal.

”Perverst incitament”

Den britiske ambassadør i København, Vivien Life, skriver om baggrunden for de britiske krav i en kommentar til NOTAT:

”Skattekreditter, som er en støtte til lavtlønnede, skaber et perverst incitament for højtuddannede mennesker for at komme til Storbritannien og arbejde i ufaglærte jobs. De kan så modtage ydelser oveni lønnen, selv om de ikke tidligere har bidraget til systemet ved at betale skat. Der er også børnepenge og boligydelser, som udbetales uanset, om man har arbejde eller ej. Vi synes, det er rimeligt at kræve, at folk bidrager til systemet, før de kan modtage ydelser.”

 

 

OVERBLIK: David og Donald, enige om det meste

DAVID CAMERON:

• Fire års forsørgelse for EU-borgere for at få fuld adgang til sociale ydelser.

DONALD TUSK:

• Den der 4-årsgrænse må vi høre noget
mere om, og det må vi diskutere nærmere
med hinanden.

DAVID CAMERON:

• EU må respektere, at Storbritannien står
udenfor euroen uden at blive diskrimi-
neret på det indre marked og uden krav
på at deltage i euro-beslutninger, f.eks.
om en bankunion.

DONALD TUSK:

• Det finder vi nok ud af. Storbritannien
må bare ikke få en vetoret mod beslut-
ninger, som vedrører euro-landene.

DAVID CAMERON:

• EU skal give en klar undtagelse for Stor-
britannien fra traktatens mål om en ”stadig
snævrere union”. Øgede beføjelser til na-
tionale parlamenter om at standse uøn-
skede EU-beslutninger.

DAVID TUSK:

• En ”stadigt snævrere union” tillader for-
skellige grader af integration for for-
skellige lande. Det er der i dag bred
forståelse for. Der er også bred enighed
om de nationale parlamenters vigtige
rolle.

DAVID CAMERON:

• EU skal udvikle det indre marked, men
begrænse unødvendig lovgivning og
fortsat forhandle handelsaftaler med
omverden.

DONALD TUSK:
• Ingen problemer, det er vi helt med på.