MAGASINER


Hvad er EU's retspolitik?

September 2015

I dette tema sætter vi fokus på EU's retspolitik. Den 3. december skal danskerne nemlig beslutte, om de vil stemme for eller imod den såkaldte tilvalgsordning.

Afstemningen deler vandene i dansk politik, og bølgerne går højt. Hos NOTAT vil vi gerne bidrage til en nuanceret debat, og derfor handler dette nummer om EU's retspolitik som helhed.

Derfor søger vi svar på nogle af de spørgsmål, som dukker op:

Hvad er EU's retspolitik - og hvordan har den udviklet sig? Hvordan kan et samarbejde mellem alle landenes retssystemer fungere? Og hvordan fungerer Europol og den fælles europæiske arrestordre?

 


Leder: Hvad er EU's retspolitik?

Det modvillige fællesskab

EU-Domstolen vil selv tage sig af menneskerettigheder

Når et land udleverer sine borgere

Forskellige traditioner bag EU's retspraksis

Mere harmonisering eller er vi ved vejs ende?

Politi-problemer skal få danskerne til stemmeurnerne

Hvad er Europol?

Europol har bevist sit værd

Frankrig i krise over Calais

Frankrigs historie

Skovmands notater