MAGASIN OM DEMOKRATI OG EUROPA


NOTAT er et månedsmagasin, der bedriver kritisk journalistik om EU, demokrati og Europa. Magasinet udgives af Oplysningsforbundet DEO og vi er uafhængige af partipolitiske interesser.

NOTAT er et politisk magasin om demokrati, om EU, om politik og om Europa. Et magasin, der forklarer og analyserer det EU, der påvirker vores individuelle liv og vores fælles samfund.

NOTAT står for kritisk journalistik. Der er brug for et magasin, der stiller kritiske spørgsmål til magthaverne og sætter problemer til debat.

NOTAT skyr ensidighed. Vi stræber efter at viderebringe nuancer og dække mange vinkler på og holdninger til samme sag.

NOTAT giver overblik. Nok så mange nyheder om komplicerede EU-historier skaber ikke oplyste borgere, hvis nyhederne er løsrevne og uden kontekst. Derfor er NOTAT et tema-magasin, som giver baggrund og forklarer sammenhænge.

NOTAT er et magasin for alle interesserede. EU er en kompliceret størrelse, men for vigtig til at overlade til eksperterne. Vi lægger derfor stor vægt på at præsentere emnerne i en form, der gør dem begribelige for mange mennesker.

 

NOTAT udgives af DEO

DEO står for Demokrati i Europa Oplysningsforbundet. DEO's formål er at fremme debat og oplysning om Den Europæiske Union. Ud fra en demokratisk tankegang ønsker oplysningsforbundet at aktivere flest muligt i en alsidig og fordomsfri debat om det europæiske samarbejdes indhold og rammer.


Siden 2010 har DEO udgivet NOTAT som en del af det samlede oplysningsarbejde.

Læs mere om OPLYSNINGSFORBUNDET DEO