ARTIKLER


Italien vil have styr på »navngivne ballademagere«

Grænserne skal lukkes for »navngivne ballademagere«, hvis de er på vej ind i et land, hvor der afholdes EU-topmøde eller lignende arrangementer. Det har det italienske formandskab foreslået – men den hollandske regering er kritisk.


Af Brigitte Alfter
5. september 2003

Grænsepolitiet i et land, der afholder EU-topmøde eller lignende, skal have mulighed for »målrettet og tæt at kunne kontrollere individer, der må formodes at ville rejse ind i landet med det formål at forstyrre den offentlige ro og sikkerhed under arrangementet.«

Det fremgår af et forslag til en resolution fra Rådet fra 30. juni, udarbejdet af det italienske formandskab.

Medlemsstater skal give alle relevante oplysninger om og hvis muligt også navne på egne statsborgere, der tidligere er straffet for at have forstyrret den offentlige orden under lignende arrangementer.

I forklaringen til teksten hedder det at »navngivne ballademagere« (named troublemakers) skal udpeges. Under det danske formandskab sidste år var kontrollen ved grænsen et af de større stridspunkter, da arrangører af demonstrationer på forhånd forhandlede med politiet.

Oplysningerne om de tilrejsende skal bruges ved grænsekontrollen, der genindføres som undtagelse af Schengen-reglerne om åbne grænser i anledning af et givent topmøde. Oplysningerne må dog kun opbevares hos topmødelandets politi, så længe arrangementet varer – medmindre personens hjemland udtrykkeligt aftaler noget andet.

Hollænderne kritiske
Men nu har den hollandske regering meldt sig på banen: Den synes godt nok at det er en god idé at arbejde på sikkerheden for topmøderne, men den er dog ret kritisk over for det italienske forslag.

Første kritikpunkt er formen: En resolution er en politisk, ikke-bindende tekst. Men italienerne kommer med meget specifikke anvisninger – de burde nedfældes i en mere bindende tekst, lyder kritikken.

Men måske er det ganske udmærket at teksten foreløbigt ikke er bindende: Hollænderne mener nemlig at grænsekontrol ifølge Schengen skal være en undtagelse – og den skal kun bruges til ganske særlige anledninger.

Det andet vigtige punkt, hollænderne fremhæver, er at alene en tidligere dom ikke er nok til at retfærdiggøre forslagets indhold i forhold til den offentlige sikkerhed. På flere punkter efterlyser de derfor EU-regler, der retfærdiggør de italienske sikkerhedsidéer.

Dansk håndbog
I forvejen findes der regler om udveksling af informationer om topmødedemonstranter. Under det danske EU-formandskab sidste år blev der vedtaget en håndbog med vejledning til, hvordan EU-landene fremover skal håndtere sikkerheden omkring topmøderne.

Også håndbogen indeholdt afsnit om udveksling af oplysninger, blandt andet var der en standardformular til udveksling af oplysninger om grupper og personer til en 'risikoanalyse.'

Det italienske forslag

Håndbogen om sikkerhedsåndtering af topmøder