ARTIKLER


Norske EU-modstandere ruster sig til næste kamp

Nei til EU er nu oppe på 24.000 medlemmer


Af Luise Hemmer Pihl
29. november 2003

Oslo, det ny Notat. 180 kampklare delegerede fra hele Norge mødtes 21.-23. november til årsmøde i Nei til EU i Sandvika uden for Oslo.  Dagsordenen var klar: Det handlede om at gøre Nei til EU klar til den tredje folkeafstemning om norsk EU-medlemskab.


Mødet foregik i en atmosfære af optimisme. Nei til EU har oplevet en medlemsfremgang på 2.000 i løbet af det sidste år og er nu oppe på 24.000 medlemmer. Og norsk landbrugs organisationer har officielt meddelt, at de støtter nejsiden, også med penge.


Allermest optimisme udgik der fra Nei til EU’s ungdomsorganisation, UMEU (Ungdom mot EU).


Weekenden før havde UMEU samlet til sin anden ungdomskonference under slagordet »Vi taper aldri!«. 700 unge repræsentanter  fra en lang række organisationer markerede deres beslutsomhed på at markere deres vilje til at bevare et nationalt demokrati i en åben verden.

Siger nej til EØS
Det mest brændende spørgsmål for de delegerede var, hvordan man skulle definere Nei til EU’s forhold til norsk EØS-medlemskab.


De tilstedeværende var i modsætning til tidligere år helt enige om, at Norge bør ud af EØS, men skulle definere sig i forhold til to grupper uden for deres egne rækker, som det er vigtigt at få med på nejsiden i en folkeafstemning.


Den ene gruppe er dem, der er tilhængere af EØS-medlemskab, men modstandere af EU-medlemskab. Blandt dem findes Norges statsminister, Kjell Magne Bondevik fra Kristelig Folkeparti.


Den anden gruppe er dem, som mener, at EØS-medlemskabet har været meget skadeligt for Norge, og som derfor hælder mod at mene, at Norge ville få mere at sige ved at »sidde med ved bordet« i EU.

EØS er slemt, men EU er værre!
Sigbjørn Gjelsvik, leder af Nei til EU, opsummerede debatten således: »Det vigtigste signal fra landsmødet er, at vi står samlet omkring det, vi skal gøre nu: Bygge organisationen op, så den på kort tid kan stilles om til en kamporganisation mod EU-medlemskab. Vi endte også med at blive enige om, at arbejdet mod EØS skal have topprioritet. Vi skal påvise konsekvenserne af EØS-aftalen, synliggøre alternativerne til den, men samtidig vise, at der er forskel på en EØS-aftale og et EU-medlemskab.«
Eller, som det blev sagt meget kortere af en af de delegerede: »EØS er slemt, men EU er endnu værre!«

Hundrede år efter Norges frihed
Nei til EU genvalgte med akklamation formanden, Sigbjørn Gjels­vik fra Senterpartiet, og de to næstformænd, Ågot Valle fra Sosialistisk Venstreparti og Tine Larsen fra Natur og Ungdom. Som den fjerde i den daglige ledelse valgtes Trond Jensrud, socialdemokrat og tidligere EØS-tilhænger.


Det tre dage lange årsmøde gav også plads til fordybelse. Dag Seierstad, der i en årrække har ledet Nei til EU’s udredningsarbejde, holdt ét af sine sædvanlige, imponerende klare foredrag. Det handlede om alternativer til EU og kan læses på  internettet: www.frilansbyraet.no/22.shtml.


Historikeren Tore Linné Eriksen holdt et lige så klart foredrag, Hvor går EU? Hvad med folkestyre og solidaritet? Det kan også findes på internet: www.frilansbyraet.no/26.shtml.


Den kunstneriske underholdning blev leveret af operasangerne  Nina Ritzau og Knut Jørgen Moe sammen med historikeren Harald Berntsen, der i ord og sang knyttede forbindelse fra Norges frigørelse fra Sverige i 1905 til den ventede tredje omgang i kampen om EU-medlemskab præcis hundrede år senere.