ARTIKLER


Mener, at tre millionerer i Schengen-register

Statewatch-gruppen er bekymret over borgernes rettigheder i EU
Af BRIGITTE ALFTER
7. juni 2004

Der er risiko for en stigende overvågning af politiske grupper i EU’s medlemslande. Det vurderer den britiske borgerretsorganisation Statewatch, som har sendt 22 kritikpunkter til den gruppe af uafhængige eksperter, der i september 2002 blev sat til at overvåge EU’s Charter for grundlæggende rettigheder - både på EU-niveau og i de enkelte lande.

Denne gruppe udgav i foråret 2003 en rapport, der gennemgik, hvordan EU’s grundlæggende  rettigheder bliver overholdt. Charteret er ganske vist endnu ikke bindende, men det bliver det, hvis EU-forfatningen bliver vedtaget.

Statewatch har sendt sine kritikpunkter til støtte for ekspertgruppens arbejde, og den synes, at der på mange områder er grund til at nære bekymring.

 

Den farlige krig mod terror
Statewatch når gennemgående til den opfattelse, at »krigen mod terroren« i både EU og USA har erstattet Den Kolde Krig som argument for en stigende overvågning og kontrol.
Som eksempel nævner Statewatch en forholdsvis ny håndbog, der beskæftiger sig med, hvordan man takler aktivister, der »kunne tænkes« at ville deltage i demonstrationer ved EU-topmøder.

 

Svært at hindre misbrug
Statewatch mener, at der er fare for en generel overvågning af folk.

Omkring tre millioner mennesker vurderes således at være registreret i det såkaldte Schengen-register.

Samtidig mangler der penge til den gruppe, der skal sørge for, at systemet ikke bliver misbrugt. Den råder hverken over det nødvendige antal medarbejdere eller den nødvendige teknik.

Ifølge Statewatch er der ingen, der præcist kan sige, hvor mange steder der kan få adgang til registeret. Men man har fra medarbejdere hørt tal, der går op til omkring 125.000.

Man kritiserer også forringelsen af gamle aftaler om databeskyttelse gennem nye aftaler med blandt andet USA samt den systematiske overvågning af teleforbindelser.

 

Kritik af forfatningen
Vilkårene for flygtninge og indvandrere samt for de kommende politienheder ved EU’s ydre grænser får også en hel stribe kritikpunkter med på vejen, og  Statewatch frygter, at der gives øgede beføjelser til Europol og til samarbejdet mellem landenes politichefer.

Statewatch er også utilfreds med, at skitsen til den kommende EU-forfatning foreslår et fast udvalg, der skal koordinere arbejdet for den »indre sikkerhed«.

»At give så vidtgående magtbeføjelser til et udvalg, der berører aspekter af folks rettigheder og friheder uden samtidig at sikre den højeste grad af ansvarlighed, offentlig kontrol og åbenhed hører ikke hjemme i et demokratisk samfund,« lyder vurderingen fra Statewatch. Den næste vurdering fra ekspertgruppen ventes i marts.

 

Den omtalte rapport hedder: EU Network of Independent Experts in Fundamental Rights: Report on the situation of Fundamental Rights in the European Union and its member states (rapporten for 2002)