ARTIKLER


Sommerhusregel kan bringes i fare

Kommunerne har i hele 5.000 tilfælde givet pensionister lov til at bo i deres sommerhuse hele året, skønt de ikke har ejet husene i otte år. Det kan true den danske særregel om sommerhuse.
Af Sven Skovmand
22. november 2004

Ifølge Skov & Naturstyrelsen har danske kommuner i næsten 5.000 tilfælde givet pensionister lov til at bo hele året i deres sommerhus, skønt de kun har ejet dem i fem år – ikke de i loven fastsatte otte år, skriver Jyllands-Posten 6.11.2004.

Denne lempelige holdning kritiseres af Kammeradvokaten, der advarer om at det kan føre til en afskaffelse af den særlige danske regel om at danske statsborgere har eneret på at købe sommerhuse – en regel, der blev fastlagt i en protokol i Maastricht-traktaten.

Miljøminister Connie Hedegaard har på den baggrund afvist et forslag fra Dansk Folkeparti om at ændre loven, så fem års ejerskab skal være nok.

Hun understreger samtidig at der skal være konkrete begrundelser for at give dispensation fra reglen om de otte års ejerskab.