ARTIKLER


Søvejen til EU skal bevogtes

Fem EU-lande afprøver et nyt samarbejde mellem landenes flådefartøjer i et forsøg på at hindre den illegale indvandring.
Af Marit Ruuda, oversat af Luise Hemmer Pihl
21. juni 2004

Et nyt samarbejde mellem fem EU-lande skal forhindre illegale indvandrere i at komme ind i Europa ad søvejen. Spanien koordinerer den såkaldte 'Operation Odysseus', hvor Frankrig, Portugal, Italien og Storbritannien også deltager.

Skibe fra de fem lande vil i fremtiden patruljere Middelhavet, og om en halv snes dage udvides operationen til også at omfatte Atlanterhavet. Med i projektet - der foreløbigt er et forsøg - er observatører fra Norge, Polen, Tyskland, Grækenland og Østrig.

Dermed er der taget endnu et skridt i retning af oprettelse af et EU-grænsepoliti og et såkaldt 'fælles område for sikkerhed, retfærdighed og frihed'.

 

Farlige sejladser

»Det, vi ser i dag, er, at der opstår en fælles politistyrke i den Europæiske Union, der skal beskytte vore grænser,« sagde den spanske indenrigsminister, Angel Acebes ifølge Euronews. »Med dette projekt skal vi afprøve, hvordan det vil være muligt at koordinere vore aktiviteter for at få kontrol med grænserne langs kysten i Middelhavet,« siger Acebes.

Målet med operationen er at få sat en stopper for, at mennesker mod betaling bliver transporteret til EU-kyster i elendige både med stor risiko for at omkomme undervejs. Ifølge BBC skønner EU-Kommissionen, at der i løbet af de sidste ti år er druknet 10.000 mennesker i forbindelse med disse transporter.

»Hvis dette system med samarbejde mellem patruljebåde og radarkontrol virker tilfredsstillende, kan det blive grundpillen til et EU-grænsepoliti. EU har et fælles ansvar for beskyttelse af vore grænser,« siger Acebes.