ARTIKLER


Vil bruge EU mod regeringen

Danmarks Naturfredningsforening vil anlægge sag ved EF-Domstolen mod den danske regering for dens mange tilladelser til svinehold.
Af Sven Skovmand
19. maj 2004

Information Vil bruge EU mod regeringen

Danmarks Naturfredningsforening har ifølge Information bedt EU-Kommissionen om at anlægge sag ved EU-Domstolen mod regeringen, fordi den giver alt for mange tilladelser til udvidelse af svineproduktion, skriver Information 16.12.2003

Fra 1995 og til i dag er antallet af svin steget fra cirka 11 til 12,7 millioner, og da samtidig antallet af svinebrug er blevet halveret, betyder det, at naturen trues af en række brug med et meget stort antal svin.

Den konkrete sag drejer sig om en tilladelse, der er givet til et stort gylleanlæg ved Søndersø på Fyn. Og man afventer en sag fra Thy, hvor en svineproducent ønsker at foretage en stor udvidelse i nærheden af et naturbeskyttet område.