ARTIKLER


Big Brother snubler videre

Oplysninger om alle telefonsamtaler skal opbevares i mindst et år, men EU's justitsministre ved ikke hvad man skal gøre med SMS, e-mail og internettrafik.
Af Staffan Dahllöf
30. juni 2005

Er Big Brother på vej mod registrering af al tele- og datakommunikation i EU? Beslutningen på et rådsmøde i Luxembourg i sidste uge kan både være et første trin i den retning, men det kan også være det sidste.

Justitsminister Lene Espersen og kolleger vil arbejde videre med en såkaldt rammeafgørelse om logning af data om teletrafik.

Men foreløbig omfatter enigheden kun oplysninger om telefonsamtaler. Hvem som har ringet til hvem på hvilket tidspunkt skal registreres og gemmes. Det er oplysninger som selskaberne allerede har for at kunne udstede og specificere regninger til sine kunder.

Langt mere omfattende krav om også at registrere ubesvarede opkald, SMS, e-mail, IP-telefoni (telefonsamtaler over Internettet), og besøg på hjemmesider er det ikke taget stilling til endnu.

Arbejdsgruppe i bero

I Danmark vedtog Folketinget i 2002 en lov om fuld registrering og opbevaring af alle trafikdata i forbindelse med den så kaldte anti-terrorpakke. Det er bare ikke blevet til noget.

Loven har vist sig umulig at føre ud i livet efter sønderlemmende kritik fra telebranchen, der kort sagt mente at en så omfattende registrering og opbevaring ikke kan finde sted. (se NOTAT nr. 1137)

En arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet og Videnskabsministeriet har siden stillet deres arbejde i bero med forhåbning om at den tilsyneladende umulige opgave kan få et svar på EU-niveau.

Hundrede millioner

Men også i andre lande melder telebranchen fra. »Praktisk umuligt« og »kan ikke en gang teknisk lade sig gøre« er kommentarer fra svenske operatører formidlet af dagbladet G»teborgs-Posten. Der bliver også rejst etiske tvivl: »Hvis man vil tvinge os til at opbevare oplysninger som vi ikke selve har brug for, så tvinger man os at bedrive overvågning af vores kunder,« siger Thomas Holst fra Telia Sonera til avisen.

Op til rådsmødet i sidste uge fremlagde den finlandske delegation beregninger som skulle vise at den samlede regning ville nå op på »mange hundrede millioner euro årligt.«

Og i Parlamentet opfordrer den ansvarlige rapportør, den liberale portugiser Alexander Alvaro, til en total afvisning. Inden for politisamarbejdet har Parlamentet dog kun en ret til at blive hørt, men ikke krav på at blive lyttet til.

Første og sidste?

Efter det foreløbige grønne lys fra Ministerrådet vil det tiltrædende britiske formandskab arbejde videre med at finde ud af, hvilke slags trafikdata som skal opbevares, udover oplysninger om telefonsamtaler.

Ifølge justitsminister Lene Espersen agter briterne at invitere politiet og telebranchen til et fælles møde om forslaget i september. Her vil det muligvis vise sig om sidste uges beslutning ikke kun var et første, men også et sidste, forsøg på at få etableret en registrering af tele-data som hidtil ikke har kunnet lade sig gøre i Danmark.