ARTIKLER


Danske svin får mere luft

Justitsministeren strammer de danske regler for dyretransporter til stor fortrydelse i Venstre-kredse. Men det er ikke i strid med EU at pålægge eget erhvervsliv byrder.
Af Erling Böttcher
22. august 2005

22. juli offentliggjorde justitsminister Lene Espersen den nye bekendtgørelse om transport af levende dyr. Bekendtgørelsen giver især svin mere plads under de lange dyretransporter. Men kun danske svin, da der er tale om en dansk enegang.

Ønsket om bedre dyrevelfærd på dyretransporterne har været undervejs i Folketinget i flere år. Enegangen har været på dagsorden lige siden Lene Espersen led et sviende nederlag, da alle andre lande, undtagen Danmark, stemte for EU's kommende regler om dyretransporter i november sidste år.

Sagen har ført til avisartikler i sommerens løb om et folketingsflertal, nu med V og K, der turde trodse EU. Men det gør Danmark ikke.

Uro i Venstre

Enegangen er dog reel. Danske landmænd er fra og med august i år, med yderligere skærpelse i august næste år, underlagt skrappere krav til dyrenes forhold ved transporter, også til udlandet.

Enegangen har mødt skarp kritik fra landbrugets organisationer, såvel som fra Venstres landbrugsordfører, Jens Kirk, og Venstres EU-ordfører Charlotte Antonsen. Indtil holdlederen, Anders Fogh Rasmussen, vendte hjem fra ferie og fik lukket munden på dem og slået fast at også V støtter den danske enegang.

I sagen om dyretransporter er det som i mange andre EU-sager - fra burhønseæg til sager om anvendelse af miljøgarantien over for f.eks. madsminke. Det er helt i overensstemmelse med EU's regler at stille skrappere krav til sit lands eget erhvervsliv. Man må blot ikke stille de samme krav til importerede varer, hvilket oftest gør løfter om de enkelte landes ret til at stille skrappere krav illusoriske. Kun få har lyst til at lovgive med ensidig skade for landets eget erhverv til fordel for udenlandske producenter. De kommende regler om dyretransporter svækker dog muligheden for national enegang.

Nye regler svækker

1. januar 2007 træder de regler i kraft, som Lene Espersen var ene om at stemme imod. Der er ikke længere tale om et direktiv, men om en forordning. Det giver mindre spillerum til de enkelte lande, da det er selve forordningens tekst som gælder umiddelbart i alle lande.

Her bliver det kun muligt at fastsætte egne skrappere regler for indenlandske transporter. Så vil det, som situationen ser ud i dag, ikke være muligt at kræve særlig plads til danske dyr på transporterne ud af landet, medmindre dyrene sejles på et skib. Tilbage vil alene være muligheden for at ændre EU's samlede regelsæt.