ARTIKLER


EU's miljøregler kan koste milliarder

Amterne giver alt for mange tilladelser til svinefarme. Det kan blive dyrt, fordi EU's regler kan tvinge os til at ophæve tilladelserne og give landmændene erstatning.
Af Sven Skovmand
7. marts 2005

EU's miljøregler kan koste milliarder »Forurening af naturområder udløser milliardregning«.

Sådan skrev Politiken 28.2.2005 i en seks-spaltet overskrift på forsiden.

Artiklen er fremkaldt af, at Fyns Amt har været tvunget til at lukke en minkfarm, fordi den udleder store mængder kvælstof til en mose, der er et såkaldt »habitat-område« under EU.

Da minkfarmen er bygget helt lovligt, skal amtet betale en millionerstatning. Og det bliver formentlig kun den første af en lang række erstatningssager.

For hele 365 områder – syv procent af Danmarks jord – er områder, som i henhold til EU's bestemmelser skal beskyttes mod forurening.

Og ifølge professor Mogens Henze fra Miljø og Ressourcer på Danmarks Tekniske Universitet ligger der forurenende svinefarme langs de allerfleste af dem.

Fik ikke ordentlig besked

I juni 2001 fastslog EF-Domstolen, at erhvervsdrivende ikke må forringe vilkårene for dyr, planter og naturtyper i EU-naturområder. Alligevel har amterne i de forløbne år givet tusinder af tilladelser til at udvide de ulovlige svinefarme.

Amterne er sædvanligvis meget miljøbevidste. Men de har ikke følt, at de havde andet valg, fordi de henholdt sig til de oplysninger, de havde fået fra Skov- og Naturstyrelsen, som ikke i tilstrækkelig grad havde sat sig ind i EU's bestemmelser.

Først i oktober 2004 blev EU's bestemmelser således skrevet ind i den danske lov om naturbeskyttelse. Det er på baggrund af denne lov, at Fyns Amt lukkede minkfarmen.

En gammel nyhed

I virkeligheden er Politikens artikel ingen nyhed.

Allerede 8.1.2003 skrev Jyllands-Posten under overskriften »Folketinget vildledt«, at det ville koste staten milliarder, at man havde misforstået EU's regler.

Og da Wilhjelm-udvalget i 2001 udgav betænkningen »En rig natur i et rigt samfund« skrev professor i miljøret Peter Pagh en større redegørelse om problemerne til Naturrådet.

Men sagen blev ikke fulgt op, Og miljøministeriet gjorde ikke noget for at ændre amternes praksis.

Derfor kom et i forvejen stort problem til at blive endnu større.