ARTIKLER


Skubber Kina-problem foran sig

EU-aftale om frigivelse af kinesiske tekstilprodukter løser kun en del af problemet for danske importører og risikerer at skærpe modsætningerne mellem Nord- og Sydeuropa.
Af Luise Hemmer Pihl
19. september 2005

Så blev de cirka 87 millioner stykker tøj fra Kina, som virksomheder i EU-landene har købt og betalt for, frigivet til salg. Men EU-Kommissionen skubber med sin løsning blot problemet foran sig.

Fra onsdag den 14. september har de nationale myndigheder i EU-landene kunnet tillade importører at hente det tøj fra Kina, som har ligget i pakhuse i EU-havne eller Kina.

Det betyder imidlertid ikke, at EU har opgivet det kvotesystem, som betyder, at der kun kan indføres en vis mængde tøj fra Kina. Og det sker næppe i overskuelig fremtid.

Kina i WTO

Kvotesystemet er nemlig resultatet af en aftale mellem EU's medlemslandes regeringer. De nordlige EU-lande ønsker fri import af tøj fra lande, hvor det kan produceres billigt, mens de sydlige lande ønsker at beskytte deres egen tøjproduktion, selv om den ikke er konkurrencedygtig.

Den 1. januar 2005 blev importen fra Kina givet fri, sådan som det var aftalt med Kina og Verdenshandelsorganisationen WTO. Men da de sydeuropæiske lande så, hvor enorm importen ville blive, fik de støtte fra EU-Kommissionens formand Barroso til at gennemtvinge indførelsen af kvoter på import af tøj fra Kina fra 12. juli 2005.

Dermed stod importører af tøj i den situation, at de ikke kunne få lov til at indføre varer, som de havde købt og betalt for. Det er den umulige situation, Kommissionen nu har fundet en foreløbig løsning på.

Bindende kontrakter

Løsningen består i, at halvdelen af de ophobede varer får lov til at komme ind i EU, fordi der er nogle grupper af tekstilvarer, hvor kvoterne ikke er brugt op. Den anden halvdel importeres som en del af kvoten for 2006, hvoraf 2005-varerne vil udgøre i størrelsesorden 5 procent.

Dette løser imidlertid ikke det næste problem, nemlig at mange importører allerede har indgået bindende kontrakter og i nogle tilfælde endog betalt for leverancer, som endnu ikke er produceret, og som derfor vil hobe sig op på kvoten for 2006. Dem skal importørerne sørge for at få søgt om lov til at få med. Fristen er 20. september 2005.

Skærper modsætningerne

Den danske tekstilbranche er ikke glad for situationen.

"Vi har accepteret, at der skal være fri, men samtidig fair handel med tekstilvarer, og det var en forudsætning, at kvoterne skulle være bragt endegyldigt til ophør fra 1. januar 2005," siger Jens Bloch, der er informationschef for brancheforeningen Dansk Textil og Beklædning, til Notat.

Ifølge Jens Bloch giver Kommissionens indgreb problemer for Kina, for Europa og for Danmark. Det bliver svært for kineserne at tilrettelægge produktionen, når man svæver i uvished om fremtiden.

For den danske tekstilbranche vil uvisheden om forsyningssikkerheden muligvis medføre, at man bestiller varer i de østeuropæiske og måske også i en vis, beskeden, udstrækning i de sydeuropæiske lande.

Det vil igen medføre problemer i de pågældende lande, fordi de fristes til at stable en produktionskapacitet på benene, som sidenhen vil øge navnlig de sydeuropæiske landes problem med en ikke konkurrencedygtig overkapacitet, mener Jens Bloch.

Altså: resultatet af den løsning på det akutte problem, som Kommissionen har leveret, kan meget vel komme til at skærpe de modsætninger mellem interesserne i EU-landene i nord og syd, som har skabt behovet for samme løsning.