ARTIKLER


½Tror ikke på sommerhusreglen

En jysk sparekasse opfordrer til køb af sommerhuse, fordi han ikke tror, at sommerhus-reglen bliver bevaret. Udtalelsen er utilgivelig, siges det i kommentar.
Af Sven Skovmand
27. maj 2005

I en protokol til Maastricht-traktaten står der følgende: »Uanset bestemmelserne i traktaten kan Danmark opretholde den gældende lovgivning om erhvervelse af ejendomme, der ikke er helårsboliger«. Denne tekst, der til daglig kaldes »sommerhusreglen«, skal beskytte den danske jord mod de opkøb der ville finde sted, hvis udlændinge frit kunne købe danske sommerhuse.

Men områdedirektør Per Sønderup, Sparekassen Kronjylland, tror ikke på protokollen. I Jyllands-Postens ejendomstillæg 8.5.2005 lokker han bankkunderne med følgende ord om sommerhusreglen:

»Spørgsmålet er, hvor længe Danmark kan få lov at opretholde den slags diskriminerende regler, alt imens danskere i stigende tal udnytter vores ret til at købe ødegårde i Sverige eller ferielejligheder i Spanien og Frankrig... Hvis købestærke tyskere får lov at købe dansk, når de anskaffer sommerhus, så vil der vanke store værdistigninger...«

At banker gerne vil låne penge ud, er ikke noget nyt. Men Per Sønderup overskrider grænsen for, hvad man kan tillade sig.

Sommerhusreglen er en af de få garantier, Danmark har i EU, og da den står i en protokol, kan selv EF-Domstolen ikke få den afskaffet. Derfor er det helt utilgiveligt, at en bankmand sår tvivl om dens opretholdelse.