ARTIKLER


Tæt på afslutning af strid om telekontrol

EU's justitsministre står fast på at alle e-mails, al internetsurfing og alle telefonsamtaler skal registreres. Telebranchen siger at det teknisk ikke kan lade sig gøre. Men EU-parlamentet kan komme til at trække stikket ud.
Af Staffan Dahllöf
10. december 2005

EU-føljetonen om hvad der skal registreres og opbevares af alle borgeres teletrafik har taget endnu en ny drejning.

Der er nu opbakning i Ministerrådet til den strammere linje som blandt andre Danmark repræsenterer.

Stramningen indebærer at det ikke kun er oplysninger om almindelige telefonsamtaler og faxer som skal registreres og opbevares med det formål at bekæmpe kriminalitet.

Logningskravene omfatter nu også e-mails, besøg på hjemmesider og IP-telefoni – telefonsamtaler over Internettet ved brug af f.eks. programmet Skype.

Televirksomheder og brancheorganisationer har gentagne gange argumenteret for at IP-opkald simpelt hen ikke kan registreres som almindelige telefonopkald fordi den slags samtaler ikke foregår i en direkte forbindelse fra computer til computer, men bliver udsendt i datapakker som først samles i modtagerens computer.

Ryger på gulvet?

Dette tekniske argument har dog ikke forstyrret Ministerrådets beslutningsiver, lige så lidt som argumentet om at registrering af e-mails og anden datatrafik vil stille enorme krav på opbevaring af data.

Efter et rådsmøde den 2. december er der nu enighed om at den ønskede beslutning skal udformes som et direktiv, og ikke som tidligere foreslået en rammeafgørelse.

Det betyder på den ene side at kritiske lande kan stemmes ned fordi direktivet skal vedtages som en flertalsbeslutning.

På den anden side indebærer direktivmodellen at Parlamentet får noget at skulle have sagt. Og hvis et flertal i Parlamentet i næste uge står fast ved den kritik af telekontrollen som et flertal tidligere har stillet sig bag, så er der risiko, eller chance, for at den samlede kontrolpakke ryger på gulvet.

Det er dog langt fra sikkert at Parlamentet hiver stikket ud.

Bag lukkede døre

I det komplicerede spil om telekontrollen skal udformes på den ene eller anden måde, og hvor omfattende kontrollen skal være, er Parlamentet på det sidste blevet hevet ind i forhandlinger mellem Ministerrådet og Kommissionen.

Den slags trepartssamtaler bruges når beslutninger skal hastes igennem indenfor en afmålt tid – her inden det britiske formandskab udløber ved årsskiftet. Det indebærer at Parlamentets repræsentanter går ind i politiske forhandlinger bag lukkede døre. Hvordan et flertal af de folkevalgte vil stille sig bagefter er derfor ikke helt til at forudsige.

Juraprofessor Steve Peers som er knyttet til borgerretsorganisationen Statewatch, er ikke i tvivl:

»Hvis Parlamentet accepterer Ministerrådets forslag så har man solgt ud af sine holdninger. EU-parlamentet må gøre op med sig selv om man har modet til stå ved sit forsvar af de borgerlige frihedsrettigheder,« opfordrer han.

Afstemningen i Parlamentet er sat på dagsordenen på tirsdag den 13. december.