ARTIKLER


Gødning smugles over grænsen

Landmænd smugler i stort omfang gødning ind fra Tyskland. Det kan underminere Vandmiljøplanen.
Af Sven Skovmand
18. august 2006

Ifølge Jyllands-Posten 13.7.2006 oplever man i stigende grad en ny form for grænsehandel – ulovlig indførsel af gødning fra Tyskland.

Baggrunden for smugleriet er at vandmiljøplanen har sat en overgrænse for, hvor meget gødning landmændene må bruge på deres marker. En øget gødningsmængde kan give et større udbytte, men kan også føre til et betydeligt udslip af kvælstof til luften og til vandløb og grundvand.

Denne risiko vælger mange landmænd at se bort fra. Derfor køber de ulovlig gødning i Tyskland og undlader at opgive det til myndighederne. Og efter afskaffelsen af grænsekontrollen er det i praksis umuligt at kontrollere denne handel, siger Johan Kjølhede Overgaard fra Plantedirektoratet til avisen. Mange frygter at smugleriet vil tage et sådant omfang at vandmiljøplanerne helt bliver undermineret.