ARTIKLER


Ni landes stemmer gjorde skoene dyre

Kun 12 lande stemte imod Kommissionens forslag til told på sko fra Kina og Vietnam, og det var for lidt. Men tolden bygger på priser i Brasilien, og det kan føre til en retssag i WTO.
Af Sven Skovmand
13. oktober 2006

Danmark og de europæiske forbrugere led et nederlag i EU den 5.10.2006. Det lykkedes nemlig ikke at samle et flertal af medlemslande mod Kommissionens forslag om at lægge en told på 16,5 procent på kinesiske sko og en told på 10 procent på sko fra Vietnam.

Der var ganske vist et flertal imod Kommissionen i Ministerrådet, idet kun 9 lande stemte for tolden, og 12 lande stemte imod. Men efter EU’s regler kan et forslag af denne art fra Kommissionen kun afvises, hvis et flertal af medlemslandene siger nej til det. Og 12 ud af 25 er ikke noget flertal.

Ingen bevis for dumping

Skotolden vil gælde i de næste to år og forøge prisen på sko i denne periode, men ifølge Financial Times for 6.10.2006 kan den føre til en retssag ved WTO.

Kommissær Peter Mandelson hævder at kineserne og vietnameserne har begået dumping. Men han har ikke bevist det.

Ved dumping forstår man normalt at virksomhederne i et land sælger varer til udlandet til en lavere pris end den der gælder i hjemlandet. Men intet tyder på at skoene bliver solgt til en højere pris i Kina og Vietnam end den, EU-landene skal betale.

Kommissionens »bevis« bygger alene på at priserne på sko er dyrere i Brasilien end i Kina og Vietnam. Altså må den lave pris på sko skyldes statsstøtte og billige lån i de to lande!

Overvejer at klage til WTO

Denne bevisførelse er hverken Kina eller de europæiske importører af sko tilfreds med. Begge parter overvejer derfor at klage til Verdenshandels-organisationen WTO over EU’s beslutning.

WTO har aldrig anerkendt EU’s måde at beregne dumping på. En retssag vil derfor efter al sandsynlighed blive tabt af EU.

Spørgsmålet er, om den bliver rejst.

Kineserne har foreløbig sagt at de vil følge udviklingen, idet de helst vil undgå slagsmål med EU. En retssag skal derfor nok anlægges af importørerne af sko. Men om de gør det, vides endnu ikke.