ARTIKLER


Ole Krarup vender tilbage

Mangel på databeskyttelse for millioner af visum-ansøgere i nyt register-system er et af mange nye spørgsmål der venter, når Folkebevægelsens frontfigur vender tilbage til EU-parlamentet efter tre måneders sygeorlov.
Af Ib Roslund
27. januar 2006

Hvis flyene flyver og andet ikke kommer i vejen, så forventer Folkebevægelsen mod EU's medlem af EU-parlamentet Ole Krarup at rejse til Bruxelles onsdag den 1. februar for første gang efter hans over tre måneder lange sygeorlov.

»Ja, det bliver i hvert fald i februar, jeg vender tilbage til arbejdet i parlamentet. Og jeg glæder mig til det. Jeg ser det hele på en vis afstand, da jeg har været ude af det i et par måneder. Det tror jeg, kan være sundt, da jeg nu ser på det med friske øjne,« siger Ole Krarup, da NOTAT møder ham på hans kontor på Københavns Universitet.

Ole Krarup blev påkørt i Strasbourg natten mellem den 25. og 26. oktober sidste år. Ved ulykken slog han hovedet så voldsomt at der kom en indre blødning. Det viste sig hurtigt at den ikke bredte sig, og at det ikke var nødvendigt at operere. Men situationen krævede ro hvis hovedet ikke skulle få mén, så lægerne ordinerede tre måneders tænkepause. I de tre måneder har hans stol stået tom i parlamentet.

»Men det arbejde der normalt har været mit, har været vedligeholdt godt af de ansatte«, siger Ole Krarup, der nu stort set føler sig fysisk og mentalt klar igen.

Visum Information System

»Så vidt jeg kan se, vil der komme en lang række sager der vil vække befolkningens modvilje imod integrationen i EU – især indenfor data- og retsbeskyttelse«, vurderer Ole Krarup.

»Mit hovedudvalg i parlamentet er Udvalget for Borgernes Friheder og Rettigheder. Her står der nogle voldsomme problemer på dagsordenen. Ikke alene med opbygningen af Schengen, men også VIS – Visum Information System – der kommer til beslutning i foråret. Det er et system med total mangel på databeskyttelse for de mange millioner implicerede borgere«, siger Ole Krarup.

VIS-systemets centrale database skal efter planen behandle 20 millioner visum-ansøgninger om året som betyder at der registreres 70 millioner oplysninger om fingeraftryk over fem år. Frem til 2013 forventes systemet at koste EU 720 millioner kroner. Det er op til medlemslandene at beslutte hvem der er kompetente til at få adgang til oplysningerne.

»En anden central opgave for mig bliver arbejdet i budgetkontroludvalget hvor der er mange lovovertrædelser og mangel på demokratisk kontrol at forholde sig til,«fortæller Folkebevægelsens parlamentariker.

»Det sidste udvalg er Udvalget for Konstitutionelle Anliggender hvor jeg er suppleant. Der er lige vedtaget en betænkning om tænkepause. Og for parlamentet er tænkepausen ikke andet end at vi skal æde EU-forfatningen inden 2009«, konstaterer Ole Krarup.

Orlovsproblemet

Der er sket meget i EU-parlamentet, mens Ole Krarup har været sygemeldt. Og trods hans ansattes indsats, så har hans stemme trods alt været tavs i parlamentet. I Folketinget erstattes et medlem af en suppleant i tilfælde af sygdom eller barsel. Men det er ikke tilfældet i EU-parlamentet. Suppleanten kan kun komme til hvis et medlem træder endegyldigt ud af parlamentet.

»Sådan har det altid været. Men det er en helt urimelig ordning der også ramte Helle Thorning-Schmidt, da hun var på barselsorlov fra parlamentet«, siger Ole Krarup.

Han ved at det hænger sammen med hvordan det tunge bureaukrati er indrettet i Bruxelles, men vil alligevel gøre et forsøg på at få problemer taget op i forhold til parlamentets forretningsorden.